BuG 467 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 22/02/2021

BuG 467 on-line        Print  Tablet  Smartphone (14p)
 
"Dagelijkse coronaupdate op www.npdate.be/corona met
80 grafieken, 3 evolutie kaartjes en  alle basistabellen.
Voor het dagelijkse bericht hierover:
info@npdata.be"
 
Herkomst nieuwkomers 2019, 2011-2020 en 1999-2020
 
Statbel op 13/01/2021: Statbel op 13/01/2021: 31,1% van
de Belgische bevolking heeft een buitenlandse achtergrond:

874.662 inwoners zijn bijgekomen tussen 2011 en 2020.
Onderscheid kan gemaakt tussen 695.750 nieuwkomers
en 199.508 kinderen van Belg geworden vreemdelingen.
Van de nieuwkomers sinds 1999 volgt hun herkomstland.
 

Dit alles in de tabel, Nieuwkomers 1999-2020 per nationaliteit
met mogelijkheid tot sorteren en opmaak van een landenfiche
met een samenvattende tabel (aantal/cumul) en 6 grafieken 

In de tabel kan men in enkele stappen voor elk land een fiche aanmaken met een overzichtstabel en 6 grafieken. Voor wie de exploratie en het gebruik van de tabel moeilijkheden stelt zijn voor volgende continenten, subcontinenten, landen, alsmede voor de erkende vluchtelingen uit Afghanistan, Irak en SyriŽ de fiches reeds aangemaakt: op de link klikken, best op te laden op een laptop.

Voor wie de exploratie en gebruik van de tabel moeilijkheden stelt zijn voor volgende contineten, subcontinenten, landen, alsmede voor de erkende vluchtelingen uit Afghanistan, Irak en SyriŽ de fiches reeds aangemaakt: op de link klikken, best top te laden op een laptop.

Wereld en 5 continenten: Wereld - Europa - Afrika - AziŽ - Amerika - OceaniŽ
9 subcontinenten: West-Europa - Oost-Europa - Turkije - Andere AziŽ - Noord-Afrika - Sub-Saharaans - Noord-Amerika - Midden-Amerika - Zuid-Amerika
1 groep: Totaal Afghanistan, Irak, SyriŽ
47 landen: Afghanistan - AlbaniŽ - Algerije - ArmeniŽ - BraziliŽ - Bulgarije - Congo DR - Duitsland - Filippijnen - Frankrijk - Griekenland - Guinee - Hongarije - India - Irak - Iran - IsraŽl - Kameroen - Kosovo - Litouwen -Marokko - Nederland - Nigeria - Nepal - Nigeria - Noord-MacedoniŽ - OekraÔne - Pakistan - Palestina - Polen - Portugal - RoemeniŽ - Rusland - Rwanda - Slovakije - SomaliŽ - Spanje - Suriname - SyriŽ - Thailand - TsjechiŽ - TunesiŽ - Turkije - Verenigd Koninkrijk - Verenigde Staten - Zweden -Zwitserland.

Wie hier een ander land wil aan toevoegen kan dit eenvoudig vragen aan info@npdata.be

Dit bericht is het eerste van een reeks van drie die gedetailleerd naar gemeente en nationaliteit de evolutie van de bevolking tussen 1999 en 2020 weergeven, met subtotalen voor 1999-2020, 2020-2011.

- Nieuwkomers naar nationaliteit voor BelgiŽ
- Nieuwkomers per gemeente in de loop van de bevolking
- Inwoners met migratieachtergrond per gemeente en nationaliteit

1. Statbel neemt na 15 jaar de rol over


15 jaar nadat npdata.be haar jaarlijkse overzichten publiceerde van het aantal inwoners met migratieachtergrond heeft  Statbel, de opvolger van het NIS, voor de aflossing gezorgd in de telling van het aantal inwoners met buitenlandse herkomst. Npdata.be ging en gaat verder op speciaal opgevraagde data bij het toenmalige NIS en het huidige Statbel.

Nu wordt dus een belangrijke stap gezet mbt het aandeel van inwoners met migratieachtergrond, tot en met het nageslacht van alle als vreemdelingen geboren ouders:  "Op 01/01/2020 was 67,9% van de Belgische bevolking een Belg met Belgische achtergrond, 19,7% was een Belg met een buitenlandse achtergrond en 12,4% was een niet-Belg. In 2011 bedroegen deze percentages respectievelijk 74,3%, 15,5% en 10,2%"

Omgezet in een tabelletje geeft dat volgende aantallen:

Buitenlandse achtergrond: aantal, % en evolutie  in BelgiŽ 2011-2020
  2011 2020 Evolutie Evolu-tie-%
Aantallen        
Belgische achtergrond 8.136.791 7.803.503 -333.287 -4,1%
   Belg met buitenlandse achtergrond 1.697.446 2.264.050 566.604 33,4%
   Niet Belg (Vreemdeling) 1.117.029 1.425.087 308.058 27,6%
Niet-Belgische achtergrond 2.814.475 3.689.138 874.662 31,1%
Totaal 10.951.266 11.492.641 541.375 4,9%
%        
Belgische achtergrond 74,3% 67,9% -6,4%  
   Belg met buitenlandse achtergrond 15,5% 19,7% 4,2%  
   Niet Belg (Vreemdeling) 10,2% 12,4% 2,2%  
Niet-Belgische achtergrond 25,7% 32,1% 6,4%  
Totaal 100,0% 100,0% 0,0%  

Tussen 2011 en 2020 zijn in BelgiŽ 541.375 inwoners bijgekomen. Door migratie en natuurlijk saldo (geboorten-overlijdens) is de bevolkingsaangroei de resultante van een vermindering van 33.287 inwoners met Belgische achtergrond en een aangroei van 874.662 inwoners met migratieachtergrond.

Bij saldo' is het het verschil tussen inkomende en uitgaande migraties, dwz de 'nieuwkomers' alsmede het natuurlijke en migratiesaldo van de reeds aanwezige inwoners met migratieachtergrond.

2. Reeds 2.814.475 inwoners van buitenlandse herkomst in 2011

Het belangrijkste gegeven is evenwel dat BelgiŽ op 01/01/2011 reeds 2.814.475 inwoners telde met een migratieachtergrond. Vooral na 1970 hebben ze de grotere steden in BelgiŽ behoed voor ontvolking, sociaal en economisch verval. Door de migratiecontracten van de zestiger jaren (Marokko, Turkije, Algerije, TunesiŽ, JoegoslaviŽ) een wettelijke basis te geven in 1975, dus twee jaar na de migratiestop, werd BelgiŽ demografisch van de ondergang gered. Pas na drie decennia (in 2000) kwam de bevolkingsafname in alle Brusselse gemeenten, de Antwerpse districten en later Antwerpen stad, Gent, Mechelen, Luik en Charleroi tot stilstand. Met de tweede en derde generaties uit de migratie kon de bevolkingsopbouw in al deze steden hervat worden en kreeg BelgiŽ dankzij de inwoners met migratieachtergrond uitzicht op een welvarende toekomst. Door de demografische evolutie in kleinere steden en nu in de landelijke gemeenten is het de continue instroom van inwoners langs de migratie die deze gebieden voor bevolkingsvermindering behoedt, samen met de verhuisbewegingen vanuit de grotere steden van gesettelde migratie.

3. Wat is land van herkomst van de nieuwkomers in de inwonersgroei

Het aantal 'nieuwkomers' tussen 2011 en 2020 is 695.750, te onderscheiden van 199.508 inwoners die bijgekomen zijn als het natuurlijk saldo van de reeds aanwezige inwoners met migratieachtergrond in BelgiŽ. Samen vormen ze de 874.662 inwoners met Buitenlandse herkomst die volgens de telling van Statbel zijn bijgekomen en samen met de reeds aanwezige 31,1% van de Belgische bevolking uitmaken. De 54.000 asielvragers zijn hier niet bijgerekend, ook al zou dit moeten conform de Europese richtlijnen. In de statistieken van Eurostat zijn ze, zoals voor alle Europese landen behoudens BelgiŽ het geval is, bijgeteld. Wie zorgt er eens voor dat de Europese wetgeving op dit punt wordt toegepast?

4. Wie is nieuwkomer en wat is het nieuwkomerssaldo?

Nieuwkomers zij alle inwoners die als vreemdeling in de Burgerlijke stand tussen 2011 en 2020 zijn ingeschreven in een Belgische gemeente, hetzij als immigrant, kinderen van een vreemdeling, erkende asielvrager, verminderd met het aantal uitschrijvingen in de burgerlijke stand als vreemdeling wegens emigratie, overlijden of herinschrijving in het asielregister. Blijven nog de vreemdelingen die Belg werden in deze periode, zij worden niet meer als vreemdeling meegeteld, maar hun aantal is gekend. Door een eenvoudige berekening kan het aantal 'nieuwkomers' exact bepaald worden in een gegeven tijdsperiode, door volgende formule: (vreemdelingen jaar N) - (vreemdelingen jaar N-1) + Belgwordingen jaar N. In plaats van jaar N kan het ook gaan om een periode, bv 2011-2020. Het resultaat van de bewerking voor deze periode is 695.750. Door het verschil te maken met de aangroei van inwoners met buitenlandse migratieachtergrond: 874.662-695.750=199.508 kent men het aantal inwoners dat als nakomeling van een reeds Belggeworden inwoner het aantal met buitenlands herkomst heeft vergroot. Deze formule kan op elke nationaliteit toegepast worden als men het aantal vreemdelingen kent op 2011 en 2020 ťn het aantal Belgwordingen in deze periode. En daar gaat dit bericht over.

5. Landen herkomst nieuwkomers, met hoeveel in 2020 en voorbije perioden

Wie zijn nu de 695.750 nieuw inwoners die tussen 2011 en 2020 in BelgiŽ als vreemdeling zijn ingeschreven, welke nationaliteit bezaten zij en hoeveel burgers van elke nationaliteit hebben de Belgische bevolking vervoegd? Voor elke nationaliteit kan deze informatie tot op de eenheid gegeven worden met onderscheid tussen vreemelingenevolutie, Belgwording en het Nieuwkomers-saldo. In bijgevoegde tabel Nieuwkomers 1999-2020 per nationaliteit kan elkeen in twee muisklikken voor elk gekozen land een fiche genereren met een tabel en zes grafieken die ťťn en ander illustreren.

5.1. Aantal nieuwkomers in 2020, 2011-2020 en 1999-2020

In de tabel Nieuwkomers 1999-2020 per nationaliteit  is een sorteerbare lijst aanwezig als apart blad met het aantal voor elk land alsmede het % van elk land op het totaal aantal nieuwkomers. Tevens zijn twee tabellen toegevoegd met het % voor elk continent en subcontinent van het aantal nieuwkomers op het totaal en op het aantal Belgwordingen. 

Hieronder de kop van deze tabel met aantal nieuwkomers voor 35 landen met meer dan 500 in 2019 als nieuwkomerssaldo. De tabel kan gesorteerd in opgaande of neergaande zn voortgaande op het pijltje in de kolomhoofding.

Nieuwkomersaldo landen 2019 en periodes - klasseertabel
Klasseren 2019 1999-2009 2010-2019 1999-2019
RoemeniŽ 11.733 28.215 91.868 120.083
Marokko 5.259 86.808 51.345 138.153
Bulgarije 4.183 13.946 32.174 46.120
Frankrijk 3.768 43.842 37.850 81.692
Nederland 3.141 55.806 35.968 91.774
Spanje 3.126 1.374 27.280 28.654
Vluchteling/onb; 2.977 9.069 25.533 34.602
Afghanistan 2.763 4.229 21.168 25.397
SyriŽ 2.037 2.951 30.804 33.755
Turkije 1.887 35.105 13.076 48.181
India 1.670 7.701 12.844 20.545
Portugal 1.628 10.415 17.619 28.034
Italie 1.419 -11.921 9.461 -2.460
Kameroen 1.416 8.558 13.790 22.348
Congo DR 1.190 27.284 16.065 43.349
Rusland 1.153 19.168 10.807 29.975
Polen 1.050 41.221 38.276 79.497
BraziliŽ 1.024 5.224 7.183 12.407
Irak 907 4.722 15.521 20.243
SomaliŽ 882 1.691 6.264 7.955
Guinee 877 5.195 12.478 17.673
China 829 8.338 7.731 16.069
ArmeniŽ 792 7.045 4.838 11.883
Algerije 734 9.388 6.895 16.283
AlbaniŽ 714 5.985 5.986 11.971
Palestina 691 343 2.830 3.173
TunesiŽ 683 4.757 6.027 10.784
Iran 664 5.297 4.487 9.784
OekraÔne 663 3.799 5.137 8.936
Kosovo 659 1.713 6.839 8.552
Griekenland 595 -1.019 5.350 4.331
Burundi 555 2.947 2.591 5.538
Ghana 539 5.009 5.340 10.349
Eritrea 519 129 2.920 3.049
Pakistan 501 6.189 5.620 11.809

 

  % op Nieuwkomers
  2019 1999-2009 2010-2019 1999-2019
Totaal nieuwkomers 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1. Europa 50,7% 44,5% 50,7% 47,8%
    West-Europa 19,7% 18,4% 19,7% 19,1%
    Oost-Europa 31,0% 26,1% 31,0% 28,8%
2. Niet-Europa 49,3% 55,5% 49,3% 52,2%
    1. AziŽ 20,4% 18,9% 20,2% 19,6%
    Turkije 2,5% 5,9% 1,9% 3,7%
    Andere 17,9% 13,0% 18,3% 15,9%
    2. Afrika 21,0% 31,7% 22,4% 26,7%
    Noord-Afrika 9,4% 17,4% 9,7% 13,2%
    Sub-Saharaans 11,6% 14,3% 12,7% 13,5%
    3. Amerika 3,8% 3,3% 3,0% 3,2%
    Noord-Amerika 0,5% 0,2% 0,2% 0,2%
    Midden Amerika 0,7% 0,6% 0,6% 0,6%
    Zuid Amerika 2,7% 2,4% 2,3% 2,3%
    4. OceaniŽ 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
    Vlucht., Onbekend 4,0% 1,5% 3,7% 2,7%
Afghanistan/Irak/SyriŽ 3,8% 0,7% 3,1% 2,0%

 

  % op Belgwordingen
  2019 1999-2009 2010-2019 1999-2019
Totaal Belgwording 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1. Europa 38,9% 23,7% 35,5% 28,8%
    West-Europa 18,0% 12,5% 16,4% 14,2%
    Oost-Europa 20,9% 11,2% 19,1% 14,6%
2. Niet-Europa 61,1% 76,3% 64,5% 71,2%
    1. AziŽ 21,8% 25,2% 21,1% 23,5%
    Turkije 2,7% 16,0% 4,6% 11,1%
    Andere 19,1% 9,2% 16,5% 12,3%
    2. Afrika 32,6% 46,8% 37,1% 42,7%
    Noord-Afrika 15,9% 33,6% 19,7% 27,6%
    Sub-Saharaans 16,7% 13,2% 17,5% 15,0%
    3. Amerika 3,9% 2,8% 3,8% 3,2%
    Noord-Amerika 0,5% 0,4% 0,6% 0,5%
    Midden Amerika 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%
    Zuid Amerika 2,8% 1,8% 2,6% 2,1%
    4. OceaniŽ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    Vlucht., Onbekend 2,7% 1,4% 2,4% 1,8%
Afghanistan/Irak/SyriŽ 3,6% 1,0% 1,7% 1,1%

In de volgende twee berichte wordt meer gedetailleerd teruggekomen voor elke gemeente op de data zoals in bovenstaande twee tabellen weergegeven.

5.2. De Britse transformatie naar Belg

Zoals in BuG 396 on-line van 2017, waarvoor dit bericht een update is, beginnen we dit overzicht van enkele landen en subcontinenten, alsmede de vluchtelingen uit Afghanistan, Irak en SyriŽ, met het Verenigd Koninkrijk.

Verenigd Koninkrijk
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 25.902 254 87 341 254 87 341
2000 26.156 444 152 596 698 239 937
2001 26.600 -237 274 37 461 513 974
2002 26.363 -116 201 85 345 714 1.059
2003 26.247 -64 126 62 281 840 1.121
2004 26.183 -201 128 -73 80 968 1.048
2005 25.982 -285 106 -179 -205 1.074 869
2006 25.697 -558 141 -417 -763 1.215 452
2007 25.139 -13 114 101 -776 1.329 553
2008 25.126 369 104 473 -407 1.433 1.026
2009 25.495 -455 143 -312 -862 1.576 714
2010 25.040 -69 111 42 -931 1.687 756
2011 24.971 -146 114 -32 -1.077 1.801 724
2012 24.825 -282 99 -183 -1.359 1.900 541
2013 24.543 -406 141 -265 -1.765 2.041 276
2014 24.137 -163 110 -53 -1.928 2.151 223
2015 23.974 -316 127 -189 -2.244 2.278 34
2016 23.658 -709 506 -203 -2.953 2.784 -169
2017 22.949 -1.546 1.381 -165 -4.499 4.165 -334
2018 21.403 -1.059 1.045 -14 -5.558 5.210 -348
2019 20.344 -1.318 1.630 312 -6.876 6.840 -36
2020 19.026            
Totaal   -6.876 6.840 -36      


Het nieuwkomerssaldo van Britten in 2019 bedraagt +312. Dat kan verwondering baren maar het is de resultante van 1.630 Britten die reeds in BelgiŽ verbleven en die Belg geworden zijn, dus uit het vreemdelingenregister werden geschreven. Daar bevinden zich nog 20.344 Britten en dat zijn er 1.318 minder dan een jaar voordien. Zodus zijn er 312 Britten bijkomend ingeschreven in BelgiŽ, zijnde het verschil tussen de 1.630 Belgwordingen en de 1.318 vreemdelingenevolutie. Het is de eerste maal dat deze evolutie positief is, een positief saldo vertoont, maar het is een unieke en volledig atypische evolutie.

In twee grafieken wordt deze dynamiek in drie curves samengebracht in aantallen per jaar en de gecummuleerde aantallen:


5.3. ItaliŽ, Spanje, Griekenland van negatief saldo naar + na de bankencrisis

Voorbeeld ItaliŽ
 

Italie
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 202.645 -2.364 1.187 -1.177 -2.364 1.187 -1.177
2000 200.281 -4.695 3.650 -1.045 -7.059 4.837 -2.222
2001 195.586 -4.794 3.451 -1.343 -11.853 8.288 -3.565
2002 190.792 -3.771 2.341 -1.430 -15.624 10.629 -4.995
2003 187.021 -4.000 2.646 -1.354 -19.624 13.275 -6.349
2004 183.021 -4.006 2.271 -1.735 -23.630 15.546 -8.084
2005 179.015 -3.517 2.086 -1.431 -27.147 17.632 -9.515
2006 175.498 -3.580 2.360 -1.220 -30.727 19.992 -10.735
2007 171.918 -2.891 2.017 -874 -33.618 22.009 -11.609
2008 169.027 -2.071 1.762 -309 -35.689 23.771 -11.918
2009 166.956 -1.703 1.700 -3 -37.392 25.471 -11.921
2010 165.253 -2.427 2.833 406 -39.819 28.304 -11.515
2011 162.826 -3.099 3.697 598 -42.918 32.001 -10.917
2012 159.727 -2.301 3.203 902 -45.219 35.204 -10.015
2013 157.426 -847 1.856 1.009 -46.066 37.060 -9.006
2014 156.579 398 1.199 1.597 -45.668 38.259 -7.409
2015 156.977 250 1.067 1.317 -45.418 39.326 -6.092
2016 157.227 -501 1.048 547 -45.919 40.374 -5.545
2017 156.726 -663 1.174 511 -46.582 41.548 -5.034
2018 156.063 -197 1.352 1.155 -46.779 42.900 -3.879
2019 155.866 -170 1.589 1.419 -46.949 44.489 -2.460
2020 155.696            
Totaal   -46.949 44.489 -2.460      

Tot 2009 was het nieuwkomerssaldo van Italianen negatief, dwz er werden meer Italianen uitgeschreven dan ingeschreven in de burgerlijke stand van alle gemeenten samengenomen in BelgiŽ. Na de bankencrisis keert dit om en wordt het nieuwkomerssaldo positief. Als de gehele periode 1999-2020 evenwel in rekening gebracht wordt is op 01/01/2020 het nieuwkomerssaldo nog altijd met -2.460 negatief, hetgeen door een andere grafiek geÔllustreerd wordt, nl de cumul van de nieuwkomers.

Deze vaststelling geeft aan dat de migratie-evolutie specifiek is en genuanceerd dient bekeken. Het voorbeeld van Turkije kan dat verder illustreren.

5.4. Turkije: opdrogend aantal nieuwkomers tot de bankencrisis 2008

Turkije
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 73.779 -1.715 4.402 2.687 -1.715 4.402 2.687
2000 72.064 -14.037 17.282 3.245 -15.752 21.684 5.932
2001 58.027 -10.983 14.401 3.418 -26.735 36.085 9.350
2002 47.044 -3.744 7.805 4.061 -30.479 43.890 13.411
2003 43.300 -1.384 5.186 3.802 -31.863 49.076 17.213
2004 41.916 -1.513 4.467 2.954 -33.376 53.543 20.167
2005 40.403 -278 3.602 3.324 -33.654 57.145 23.491
2006 40.125 -243 3.204 2.961 -33.897 60.349 26.452
2007 39.882 72 3.039 3.111 -33.825 63.388 29.563
2008 39.954 -390 3.182 2.792 -34.215 66.570 32.355
2009 39.564 -13 2.763 2.750 -34.228 69.333 35.105
2010 39.551 277 2.760 3.037 -33.951 72.093 38.142
2011 39.828 -398 2.359 1.961 -34.349 74.452 40.103
2012 39.430 -1.441 2.517 1.076 -35.790 76.969 41.179
2013 37.989 -1.148 1.857 709 -36.938 78.826 41.888
2014 36.841 -94 691 597 -37.032 79.517 42.485
2015 36.747 -97 843 746 -37.129 80.360 43.231
2016 36.650 -483 989 506 -37.612 81.349 43.737
2017 36.167 66 1.061 1.127 -37.546 82.410 44.864
2018 36.233 445 985 1.430 -37.101 83.395 46.294
2019 36.678 814 1.073 1.887 -36.287 84.468 48.181
2020 37.492            
Totaal   -36.287 84.468 48.181      

Het totale Turkse nieuwkomerssaldo 1999-2020 is +48.181, maar een nadere beschouwing leert dat er na 2001 een sterke daling is geweest tot +691 in 2014 met ook hier de bankencrisis als wisselpunt, maar ook nu blijft het aantal Turkse nieuwkomers per jaar beperkt. De grafiek, nieuwkomers per jaar maakt dit duidelijk.

5.5. De Marokkaanse nieuwkomers, blijvend van waarde

Marokko
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 125.103 -3.098 9.133 6.035 -3.098 9.133 6.035
2000 122.005 -15.165 21.917 6.752 -18.263 31.050 12.787
2001 106.840 -16.183 24.018 7.835 -34.446 55.068 20.622
2002 90.657 -7.016 15.832 8.816 -41.462 70.900 29.438
2003 83.641 -1.870 10.565 8.695 -43.332 81.465 38.133
2004 81.771 -484 8.704 8.220 -43.816 90.169 46.353
2005 81.287 -678 7.977 7.299 -44.494 98.146 53.652
2006 80.609 -22 7.753 7.731 -44.516 105.899 61.383
2007 80.587 -720 8.723 8.003 -45.236 114.622 69.386
2008 79.867 -441 8.427 7.986 -45.677 123.049 77.372
2009 79.426 2.517 6.919 9.436 -43.160 129.968 86.808
2010 81.943 2.792 7.380 10.172 -40.368 137.348 96.980
2011 84.735 1.319 7.035 8.354 -39.049 144.383 105.334
2012 86.054 -2.784 7.879 5.095 -41.833 152.262 110.429
2013 83.270 -2.550 5.926 3.376 -44.383 158.188 113.805
2014 80.720 1.289 2.408 3.697 -43.094 160.596 117.502
2015 82.009 808 3.170 3.978 -42.286 163.766 121.480
2016 82.817 -231 3.996 3.765 -42.517 167.762 125.245
2017 82.586 -1.371 5.084 3.713 -43.888 172.846 128.958
2018 81.215 -920 4.856 3.936 -44.808 177.702 132.894
2019 80.295 284 4.975 5.259 -44.524 182.677 138.153
2020 80.579            
Totaal   -44.524 182.677 138.153      
               
(1) Nieuwkomers in een jaar = evolutie vreemdelingen+Belgwordingen

In vergelijking met de jaren voor 2011 is het Marokkaanse nieuwkomerssaldo gehalveerd en in 2019 terug gestegen tot +5.259, hetgeen het totale Marokkaanse nieuwkomersaldo brengt op 138.153 of 10,7% van alle nieuwkomers tussen 1999 en 2020.De percentages kunnen nagegaan worden in de sorteertabel in een apart blad van de tabel.

De grafiek toont de evolutie vreemdelingen en Belgwordingen die elkaars spiegelbeeld zijn na 2000, in toepassing van de wet van 1999 die de toegang tot de Belgische nationaliteit stroomlijnde en ten onrechte de snel Belg wet genoemd werd. Het nieuwkomersaldo is de groene lijn die nog in een aparte grafiek duidelijker wordt:

5.6.. Nieuwkomers uit Europese en niet-Europese landen

1. Europa
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 594.915 6.981 4.048 11.029 6.981 4.048 11.029
2000 601.896 -3.634 10.300 6.666 3.347 14.348 17.695
2001 598.262 4.903 10.974 15.877 8.250 25.322 33.572
2002 603.165 7.290 9.738 17.028 15.540 35.060 50.600
2003 610.455 7.463 8.200 15.663 23.003 43.260 66.263
2004 617.918 9.359 9.100 18.459 32.362 52.360 84.722
2005 627.277 20.848 8.560 29.408 53.210 60.920 114.130
2006 648.125 20.993 9.764 30.757 74.203 70.684 144.887
2007 669.118 29.649 10.683 40.332 103.852 81.367 185.219
2008 698.767 32.169 11.484 43.653 136.021 92.851 228.872
2009 730.936 28.111 9.615 37.726 164.132 102.466 266.598
2010 759.047 38.026 10.297 48.323 202.158 112.763 314.921
2011 797.073 32.788 9.654 42.442 234.946 122.417 357.363
2012 829.861 26.335 12.370 38.705 261.281 134.787 396.068
2013 856.196 18.824 12.031 30.855 280.105 146.818 426.923
2014 875.020 27.560 7.348 34.908 307.665 154.166 461.831
2015 902.580 24.560 10.032 34.592 332.225 164.198 496.423
2016 927.140 14.539 11.863 26.402 346.764 176.061 522.825
2017 941.679 12.455 13.814 26.269 359.219 189.875 549.094
2018 954.134 18.669 13.306 31.975 377.888 203.180 581.068
2019 972.803 22.624 15.313 37.937 400.512 218.493 619.005
2020 995.427            
Totaal   400.512 218.493 619.005      
               
(1) Nieuwkomers in een jaar = evolutie vreemdelingen+Belgwordingen
2. Niet-Europa
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 297.065 -1.851 20.071 18.220 -1.851 20.071 18.220
2000 295.214 -31.792 51.578 19.786 -33.643 71.649 38.006
2001 263.422 -19.853 51.907 32.054 -53.496 123.556 70.060
2002 243.569 -3.947 36.576 32.629 -57.443 160.132 102.689
2003 239.622 2.747 25.433 28.180 -54.696 185.565 130.869
2004 242.369 1.216 25.559 26.775 -53.480 211.124 157.644
2005 243.585 8.763 22.852 31.615 -44.717 233.976 189.259
2006 252.348 10.695 22.026 32.721 -34.022 256.002 221.980
2007 263.043 9.636 25.262 34.898 -24.386 281.264 256.878
2008 272.679 9.642 26.153 35.795 -14.744 307.417 292.673
2009 282.321 16.296 23.093 39.389 1.552 330.510 332.062
2010 298.617 23.574 23.949 47.523 25.126 354.459 379.585
2011 322.191 17.042 20.132 37.174 42.168 374.591 416.759
2012 339.233 -300 26.240 25.940 41.868 400.831 442.699
2013 338.933 643 22.770 23.413 42.511 423.601 466.112
2014 339.576 13.130 11.378 24.508 55.641 434.979 490.620
2015 352.706 15.802 17.039 32.841 71.443 452.018 523.461
2016 368.508 17.589 20.074 37.663 89.032 472.092 561.124
2017 386.097 17.254 22.874 40.128 106.286 494.966 601.252
2018 403.351 15.307 22.027 37.334 121.593 516.992 638.585
2019 418.658 12.796 24.024 36.820 134.389 541.016 675.405
2020 431.454            
Totaal   134.389 541.016 675.405      
               
(1) Nieuwkomers in een jaar = evolutie vreemdelingen+Belgwordingen

Europese landen

Niet-Europese landen

Opvallende vaststelling is dat onder Di Rupo en de PS het nieuwkomerssaldo onmiddellijk is teruggelopen, en met de N-VA en Theo Francken in de regering terug sterk is opgelopen.

5.7. Nieuwkomers uit West- en Oost-Europa

    West-Europa
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 566.323 967 2.377 3.344 967 2.377 3.344
2000 567.290 547 6.405 6.952 1.514 8.782 10.296
2001 567.837 -16 6.677 6.661 1.498 15.459 16.957
2002 567.821 2.585 5.231 7.816 4.083 20.690 24.773
2003 570.406 2.334 5.048 7.382 6.417 25.738 32.155
2004 572.740 2.709 4.899 7.608 9.126 30.637 39.763
2005 575.449 5.840 4.662 10.502 14.966 35.299 50.265
2006 581.289 7.348 5.112 12.460 22.314 40.411 62.725
2007 588.637 10.588 4.974 15.562 32.902 45.385 78.287
2008 599.225 14.937 4.574 19.511 47.839 49.959 97.798
2009 614.162 8.066 4.195 12.261 55.905 54.154 110.059
2010 622.228 11.227 5.166 16.393 67.132 59.320 126.452
2011 633.455 9.902 5.819 15.721 77.034 65.139 142.173
2012 643.357 9.958 6.489 16.447 86.992 71.628 158.620
2013 653.315 8.913 5.335 14.248 95.905 76.963 172.868
2014 662.228 11.212 3.296 14.508 107.117 80.259 187.376
2015 673.440 10.088 3.779 13.867 117.205 84.038 201.243
2016 683.528 5.139 4.737 9.876 122.344 88.775 211.119
2017 688.667 2.703 6.136 8.839 125.047 94.911 219.958
2018 691.370 6.283 5.840 12.123 131.330 100.751 232.081
2019 697.653 7.657 7.097 14.754 138.987 107.848 246.835
2020 705.310            
Totaal   138.987 107.848 246.835      
               
(1) Nieuwkomers in een jaar = evolutie vreemdelingen+Belgwordingen
    Oost-Europa
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 28.592 6.014 1.671 7.685 6.014 1.671 7.685
2000 34.606 -4.181 3.895 -286 1.833 5.566 7.399
2001 30.425 4.919 4.297 9.216 6.752 9.863 16.615
2002 35.344 4.705 4.507 9.212 11.457 14.370 25.827
2003 40.049 5.129 3.152 8.281 16.586 17.522 34.108
2004 45.178 6.650 4.201 10.851 23.236 21.723 44.959
2005 51.828 15.008 3.898 18.906 38.244 25.621 63.865
2006 66.836 13.645 4.652 18.297 51.889 30.273 82.162
2007 80.481 19.061 5.709 24.770 70.950 35.982 106.932
2008 99.542 17.232 6.910 24.142 88.182 42.892 131.074
2009 116.774 20.045 5.420 25.465 108.227 48.312 156.539
2010 136.819 26.799 5.131 31.930 135.026 53.443 188.469
2011 163.618 22.886 3.835 26.721 157.912 57.278 215.190
2012 186.504 16.377 5.881 22.258 174.289 63.159 237.448
2013 202.881 9.911 6.696 16.607 184.200 69.855 254.055
2014 212.792 16.348 4.052 20.400 200.548 73.907 274.455
2015 229.140 14.472 6.253 20.725 215.020 80.160 295.180
2016 243.612 9.400 7.126 16.526 224.420 87.286 311.706
2017 253.012 9.752 7.678 17.430 234.172 94.964 329.136
2018 262.764 12.386 7.466 19.852 246.558 102.429 348.987
2019 275.150 14.967 8.215 23.182 261.525 110.645 372.170
2020 290.117            
Totaal   261.525 110.645 372.170      
               
(1) Nieuwkomers in een jaar = evolutie vreemdelingen+Belgwordingen

West-Europa

Oost-Europa

7. Samentelling SyriŽ, Afghanistan en Irak

Door samentelling van landen kunnen subgroepen gevormd worden en toegevoegd aan de tabel, zoals bv Vluchtelingen uit Afghanistan, Irak en SyriŽ, langs copy paste op regel twee van het blad grafiek verschijnt dan onmiddellijk volgende tabel en grafieken:

Afghanistan/Irak/SyriÍ
               
  Evolutie per jaar Cumul
Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-
01/01 delin-gen vreem-deling wor-dingen komers-saldo (1) vreem-deling wor-dingen komers-saldo
1999 1.410 172 203 375 172 203 375
2000 1.582 17 360 377 189 563 752
2001 1.599 301 407 708 490 970 1.460
2002 1.900 64 448 512 554 1.418 1.972
2003 1.964 609 356 965 1.163 1.774 2.937
2004 2.573 702 470 1.172 1.865 2.244 4.109
2005 3.275 814 560 1.374 2.679 2.804 5.483
2006 4.089