Slovakije                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 3.798        Belgwordingen 1999-2019: 512   Nieuwkomers 1999-2019: 4.310  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 2.757        Belgwordingen 1999-2019: 771   Nieuwkomers 2010-2019: 3.528  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemd. 1999-2019: 6.555        Belgwordingen 1999-2019: 1.283   Nieuwkomers 1999-2019: 7.838  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 265 52 10 62 52 10 62                                
  2000 317 95 25 120 147 35 182                                
  2001 412 144 19 163 291 54 345                                
  2002 556 268 28 296 559 82 641                                
  2003 824 148 41 189 707 123 830                                
  2004 972 246 92 338 953 215 1.168                                
  2005 1.218 763 39 802 1.716 254 1.970                                
  2006 1.981 543 89 632 2.259 343 2.602                                
  2007 2.524 477 40 517 2.736 383 3.119                                
  2008 3.001 395 64 459 3.131 447 3.578                                
  2009 3.396 667 65 732 3.798 512 4.310                                
  2010 4.063 833 43 876 4.631 555 5.186                                
  2011 4.896 346 42 388 4.977 597 5.574                                
  2012 5.242 108 96 204 5.085 693 5.778                                
  2013 5.350 214 125 339 5.299 818 6.117                                
  2014 5.564 143 45 188 5.442 863 6.305                                
  2015 5.707 316 81 397 5.758 944 6.702                                
  2016 6.023 98 85 183 5.856 1.029 6.885                                
  2017 6.121 210 83 293 6.066 1.112 7.178                                
  2018 6.331 132 85 217 6.198 1.197 7.395                                
  2019 6.463 357 86 443 6.555 1.283 7.838                                
  2020 6.820                                            
  Totaal   6.555 1.283 7.838