Suriname                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 136        Belgwordingen 1999-2019: 129   Nieuwkomers 1999-2019: 265  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 1.841        Belgwordingen 1999-2019: 262   Nieuwkomers 2010-2019: 2.103  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 1.977        Belgwordingen 1999-2019: 391   Nieuwkomers 1999-2019: 2.368  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 112 -4 11 7 -4 11 7                                
  2000 108 -8 16 8 -12 27 15                                
  2001 100 -10 20 10 -22 47 25                                
  2002 90 -9 15 6 -31 62 31                                
  2003 81 0 6 6 -31 68 37                                
  2004 81 0 10 10 -31 78 47                                
  2005 81 6 8 14 -25 86 61                                
  2006 87 23 13 36 -2 99 97                                
  2007 110 21 7 28 19 106 125                                
  2008 131 40 9 49 59 115 174                                
  2009 171 77 14 91 136 129 265                                
  2010 248 122 7 129 258 136 394                                
  2011 370 185 11 196 443 147 590                                
  2012 555 202 15 217 645 162 807                                
  2013 757 173 16 189 818 178 996                                
  2014 930 200 10 210 1.018 188 1.206                                
  2015 1.130 156 33 189 1.174 221 1.395                                
  2016 1.286 157 43 200 1.331 264 1.595                                
  2017 1.443 212 38 250 1.543 302 1.845                                
  2018 1.655 206 43 249 1.749 345 2.094                                
  2019 1.861 228 46 274 1.977 391 2.368                                
  2020 2.089                                            
  Totaal   1.977 391 2.368