Afghanistan                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.813        Belgwordingen 1999-2019: 2.416   Nieuwkomers 1999-2019: 4.229  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 15.667        Belgwordingen 1999-2019: 5.501   Nieuwkomers 2010-2019: 21.168  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 17.480        Belgwordingen 1999-2019: 7.917   Nieuwkomers 1999-2019: 25.397  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 237 99 20 119 99 20 119                                
  2000 336 71 58 129 170 78 248                                
  2001 407 193 119 312 363 197 560                                
  2002 600 -60 151 91 303 348 651                                
  2003 540 560 126 686 863 474 1.337                                
  2004 1.100 643 143 786 1.506 617 2.123                                
  2005 1.743 49 289 338 1.555 906 2.461                                
  2006 1.792 138 324 462 1.693 1.230 2.923                                
  2007 1.930 40 310 350 1.733 1.540 3.273                                
  2008 1.970 -73 520 447 1.660 2.060 3.720                                
  2009 1.897 153 356 509 1.813 2.416 4.229                                
  2010 2.050 709 370 1.079 2.522 2.786 5.308                                
  2011 2.759 1.040 174 1.214 3.562 2.960 6.522                                
  2012 3.799 1.300 260 1.560 4.862 3.220 8.082                                
  2013 5.099 1.466 283 1.749 6.328 3.503 9.831                                
  2014 6.565 1.465 194 1.659 7.793 3.697 11.490                                
  2015 8.030 1.593 326 1.919 9.386 4.023 13.409                                
  2016 9.623 1.510 534 2.044 10.896 4.557 15.453                                
  2017 11.133 2.949 875 3.824 13.845 5.432 19.277                                
  2018 14.082 2.290 1.067 3.357 16.135 6.499 22.634                                
  2019 16.372 1.345 1.418 2.763 17.480 7.917 25.397                                
  2020 17.717                                            
  Totaal   17.480 7.917 25.397