Guinee                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 3.666        Belgwordingen 1999-2019: 1.529   Nieuwkomers 1999-2019: 5.195  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 5.870        Belgwordingen 1999-2019: 6.608   Nieuwkomers 2010-2019: 12.478  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 9.536        Belgwordingen 1999-2019: 8.137   Nieuwkomers 1999-2019: 17.673  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 412 69 20 89 69 20 89                                
  2000 481 5 68 73 74 88 162                                
  2001 486 147 75 222 221 163 384                                
  2002 633 192 68 260 413 231 644                                
  2003 825 209 79 288 622 310 932                                
  2004 1.034 159 173 332 781 483 1.264                                
  2005 1.193 170 162 332 951 645 1.596                                
  2006 1.363 516 144 660 1.467 789 2.256                                
  2007 1.879 476 229 705 1.943 1.018 2.961                                
  2008 2.355 668 278 946 2.611 1.296 3.907                                
  2009 3.023 1.055 233 1.288 3.666 1.529 5.195                                
  2010 4.078 1.174 291 1.465 4.840 1.820 6.660                                
  2011 5.252 1.256 228 1.484 6.096 2.048 8.144                                
  2012 6.508 431 757 1.188 6.527 2.805 9.332                                
  2013 6.939 407 941 1.348 6.934 3.746 10.680                                
  2014 7.346 916 416 1.332 7.850 4.162 12.012                                
  2015 8.262 1.003 635 1.638 8.853 4.797 13.650                                
  2016 9.265 392 681 1.073 9.245 5.478 14.723                                
  2017 9.657 172 972 1.144 9.417 6.450 15.867                                
  2018 9.829 74 855 929 9.491 7.305 16.796                                
  2019 9.903 45 832 877 9.536 8.137 17.673                                
  2020 9.948                                            
  Totaal   9.536 8.137 17.673