Rwanda                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.023        Belgwordingen 1999-2019: 7.048   Nieuwkomers 1999-2019: 8.071  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: -423        Belgwordingen 1999-2019: 3.697   Nieuwkomers 2010-2019: 3.274  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 600        Belgwordingen 1999-2019: 10.745   Nieuwkomers 1999-2019: 11.345  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 2.323 493 232 725 493 232 725                                
  2000 2.816 206 484 690 699 716 1.415                                
  2001 3.022 -92 794 702 607 1.510 2.117                                
  2002 2.930 -337 1.012 675 270 2.522 2.792                                
  2003 2.593 133 557 690 403 3.079 3.482                                
  2004 2.726 270 571 841 673 3.650 4.323                                
  2005 2.996 147 700 847 820 4.350 5.170                                
  2006 3.143 198 635 833 1.018 4.985 6.003                                
  2007 3.341 -175 924 749 843 5.909 6.752                                
  2008 3.166 -36 723 687 807 6.632 7.439                                
  2009 3.130 216 416 632 1.023 7.048 8.071                                
  2010 3.346 357 442 799 1.380 7.490 8.870                                
  2011 3.703 242 298 540 1.622 7.788 9.410                                
  2012 3.945 -338 558 220 1.284 8.346 9.630                                
  2013 3.607 -319 509 190 965 8.855 9.820                                
  2014 3.288 28 185 213 993 9.040 10.033                                
  2015 3.316 -101 358 257 892 9.398 10.290                                
  2016 3.215 -99 348 249 793 9.746 10.539                                
  2017 3.116 -91 365 274 702 10.111 10.813                                
  2018 3.025 -2 300 298 700 10.411 11.111                                
  2019 3.023 -100 334 234 600 10.745 11.345                                
  2020 2.923                                            
  Totaal   600 10.745 11.345