Turkije                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: -34.228        Belgwordingen 1999-2019: 69.333   Nieuwkomers 1999-2019: 35.105  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: -2.059        Belgwordingen 1999-2019: 15.135   Nieuwkomers 2010-2019: 13.076  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: -36.287        Belgwordingen 1999-2019: 84.468   Nieuwkomers 1999-2019: 48.181  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 73.779 -1.715 4.402 2.687 -1.715 4.402 2.687                                
  2000 72.064 -14.037 17.282 3.245 -15.752 21.684 5.932                                
  2001 58.027 -10.983 14.401 3.418 -26.735 36.085 9.350                                
  2002 47.044 -3.744 7.805 4.061 -30.479 43.890 13.411                                
  2003 43.300 -1.384 5.186 3.802 -31.863 49.076 17.213                                
  2004 41.916 -1.513 4.467 2.954 -33.376 53.543 20.167                                
  2005 40.403 -278 3.602 3.324 -33.654 57.145 23.491                                
  2006 40.125 -243 3.204 2.961 -33.897 60.349 26.452                                
  2007 39.882 72 3.039 3.111 -33.825 63.388 29.563                                
  2008 39.954 -390 3.182 2.792 -34.215 66.570 32.355                                
  2009 39.564 -13 2.763 2.750 -34.228 69.333 35.105                                
  2010 39.551 277 2.760 3.037 -33.951 72.093 38.142                                
  2011 39.828 -398 2.359 1.961 -34.349 74.452 40.103                                
  2012 39.430 -1.441 2.517 1.076 -35.790 76.969 41.179                                
  2013 37.989 -1.148 1.857 709 -36.938 78.826 41.888                                
  2014 36.841 -94 691 597 -37.032 79.517 42.485                                
  2015 36.747 -97 843 746 -37.129 80.360 43.231                                
  2016 36.650 -483 989 506 -37.612 81.349 43.737                                
  2017 36.167 66 1.061 1.127 -37.546 82.410 44.864                                
  2018 36.233 445 985 1.430 -37.101 83.395 46.294                                
  2019 36.678 814 1.073 1.887 -36.287 84.468 48.181                                
  2020 37.492                                            
  Totaal   -36.287 84.468 48.181