2. Afrika                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: -13.117        Belgwordingen 1999-2019: 202.722   Nieuwkomers 1999-2019: 189.605  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 34.889        Belgwordingen 1999-2019: 121.247   Nieuwkomers 2010-2019: 156.136  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 21.772        Belgwordingen 1999-2019: 323.969   Nieuwkomers 1999-2019: 345.741  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 169.265 -1.825 13.159 11.334 -1.825 13.159 11.334                                
  2000 167.440 -17.580 29.490 11.910 -19.405 42.649 23.244                                
  2001 149.860 -13.328 32.238 18.910 -32.733 74.887 42.154                                
  2002 136.532 -4.794 23.593 18.799 -37.527 98.480 60.953                                
  2003 131.738 201 16.088 16.289 -37.326 114.568 77.242                                
  2004 131.939 -401 15.774 15.373 -37.727 130.342 92.615                                
  2005 131.538 2.291 14.267 16.558 -35.436 144.609 109.173                                
  2006 133.829 4.868 13.598 18.466 -30.568 158.207 127.639                                
  2007 138.697 3.958 15.635 19.593 -26.610 173.842 147.232                                
  2008 142.655 4.468 15.524 19.992 -22.142 189.366 167.224                                
  2009 147.123 9.025 13.356 22.381 -13.117 202.722 189.605                                
  2010 156.148 11.823 14.131 25.954 -1.294 216.853 215.559                                
  2011 167.971 8.346 12.621 20.967 7.052 229.474 236.526                                
  2012 176.317 -3.173 16.954 13.781 3.879 246.428 250.307                                
  2013 173.144 -2.296 13.764 11.468 1.583 260.192 261.775                                
  2014 170.848 5.498 6.402 11.900 7.081 266.594 273.675                                
  2015 176.346 5.864 9.190 15.054 12.945 275.784 288.729                                
  2016 182.210 2.787 10.613 13.400 15.732 286.397 302.129                                
  2017 184.997 1.388 12.549 13.937 17.120 298.946 316.066                                
  2018 186.385 1.752 12.195 13.947 18.872 311.141 330.013                                
  2019 188.137 2.900 12.829 15.729 21.772 323.969 345.741                                
  2020 191.037                                            
  Totaal   21.772 323.969 345.741