Totaal                                 
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 165.684        Belgwordingen 1999-2019: 432.976   Nieuwkomers 1999-2019: 598.660  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 369.217        Belgwordingen 1999-2019: 326.533   Nieuwkomers 2010-2019: 695.750  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 534.901        Belgwordingen 1999-2019: 759.509   Nieuwkomers 1999-2019: 1.294.410  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 891.980 5.130 24.119 29.249 5.130 24.119 29.249                                
  2000 897.110 -35.426 61.878 26.452 -30.296 85.997 55.701                                
  2001 861.684 -14.950 62.881 47.931 -45.246 148.878 103.632                                
  2002 846.734 3.343 46.314 49.657 -41.903 195.192 153.289                                
  2003 850.077 10.210 33.633 43.843 -31.693 228.825 197.132                                
  2004 860.287 10.575 34.659 45.234 -21.118 263.484 242.366                                
  2005 870.862 29.611 31.412 61.023 8.493 294.896 303.389                                
  2006 900.473 31.688 31.790 63.478 40.181 326.686 366.867                                
  2007 932.161 39.285 35.945 75.230 79.466 362.631 442.097                                
  2008 971.446 41.811 37.637 79.448 121.277 400.268 521.545                                
  2009 1.013.257 44.407 32.708 77.115 165.684 432.976 598.660                                
  2010 1.057.664 61.600 34.246 95.846 227.284 467.222 694.506                                
  2011 1.119.264 49.830 29.786 79.616 277.114 497.008 774.122                                
  2012 1.169.094 26.035 38.610 64.645 303.149 535.618 838.767                                
  2013 1.195.129 19.467 34.801 54.268 322.616 570.419 893.035                                
  2014 1.214.596 40.690 18.726 59.416 363.306 589.145 952.451                                
  2015 1.255.286 40.362 27.071 67.433 403.668 616.216 1.019.884                                
  2016 1.295.648 32.128 31.937 64.065 435.796 648.153 1.083.949                                
  2017 1.327.776 29.709 36.687 66.396 465.505 684.840 1.150.345                                
  2018 1.357.485 33.976 35.333 69.309 499.481 720.173 1.219.654                                
  2019 1.391.461 35.420 39.336 74.756 534.901 759.509 1.294.410                                
  2020 1.426.881                                            
  Totaal   534.901 759.509 1.294.410