Palestina                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 317        Belgwordingen 1999-2019: 26   Nieuwkomers 1999-2019: 343  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 2.332        Belgwordingen 1999-2019: 498   Nieuwkomers 2010-2019: 2.830  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemd. 1999-2019: 2.649        Belgwordingen 1999-2019: 524   Nieuwkomers 1999-2019: 3.173  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 21 3 0 3 3 0 3                                
  2000 24 12 0 12 15 0 15                                
  2001 36 15 0 15 30 0 30                                
  2002 51 34 0 34 64 0 64                                
  2003 85 30 0 30 94 0 94                                
  2004 115 15 0 15 109 0 109                                
  2005 130 29 2 31 138 2 140                                
  2006 159 57 3 60 195 5 200                                
  2007 216 51 4 55 246 9 255                                
  2008 267 18 15 33 264 24 288                                
  2009 285 53 2 55 317 26 343                                
  2010 338 72 33 105 389 59 448                                
  2011 410 65 46 111 454 105 559                                
  2012 475 40 42 82 494 147 641                                
  2013 515 -24 40 16 470 187 657                                
  2014 491 43 24 67 513 211 724                                
  2015 534 72 37 109 585 248 833                                
  2016 606 410 71 481 995 319 1.314                                
  2017 1.016 285 54 339 1.280 373 1.653                                
  2018 1.301 758 71 829 2.038 444 2.482                                
  2019 2.059 611 80 691 2.649 524 3.173                                
  2020 2.670                                            
  Totaal   2.649 524 3.173