Polen                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 35.378        Belgwordingen 1999-2019: 5.843   Nieuwkomers 1999-2019: 41.221  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 27.885        Belgwordingen 1999-2019: 10.391   Nieuwkomers 2010-2019: 38.276  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 63.263        Belgwordingen 1999-2019: 16.234   Nieuwkomers 1999-2019: 79.497  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 7.408 352 253 605 352 253 605                                
  2000 7.760 40 492 532 392 745 1.137                                
  2001 7.800 1.833 678 2.511 2.225 1.423 3.648                                
  2002 9.633 1.389 630 2.019 3.614 2.053 5.667                                
  2003 11.022 1.142 460 1.602 4.756 2.513 7.269                                
  2004 12.164 2.357 465 2.822 7.113 2.978 10.091                                
  2005 14.521 3.988 470 4.458 11.101 3.448 14.549                                
  2006 18.509 5.135 550 5.685 16.236 3.998 20.234                                
  2007 23.644 7.124 586 7.710 23.360 4.584 27.944                                
  2008 30.768 5.491 619 6.110 28.851 5.203 34.054                                
  2009 36.259 6.527 640 7.167 35.378 5.843 41.221                                
  2010 42.786 6.875 523 7.398 42.253 6.366 48.619                                
  2011 49.661 6.414 394 6.808 48.667 6.760 55.427                                
  2012 56.075 5.449 729 6.178 54.116 7.489 61.605                                
  2013 61.524 3.546 888 4.434 57.662 8.377 66.039                                
  2014 65.070 3.333 742 4.075 60.995 9.119 70.114                                
  2015 68.403 2.363 1.136 3.499 63.358 10.255 73.613                                
  2016 70.766 691 1.243 1.934 64.049 11.498 75.547                                
  2017 71.457 80 1.498 1.578 64.129 12.996 77.125                                
  2018 71.537 -206 1.528 1.322 63.923 14.524 78.447                                
  2019 71.331 -660 1.710 1.050 63.263 16.234 79.497                                
  2020 70.671                                            
  Totaal   63.263 16.234 79.497