Kosovo                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.654        Belgwordingen 1999-2019: 59   Nieuwkomers 1999-2019: 1.713  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 3.493        Belgwordingen 1999-2019: 3.346   Nieuwkomers 2010-2019: 6.839  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 5.147        Belgwordingen 1999-2019: 3.405   Nieuwkomers 1999-2019: 8.552  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 0 0 0 0 0 0 0                                
  2000 0 0 0 0 0 0 0                                
  2001 0 0 0 0 0 0 0                                
  2002 0 0 0 0 0 0 0                                
  2003 0 0 0 0 0 0 0                                
  2004 0 0 0 0 0 0 0                                
  2005 0 0 0 0 0 0 0                                
  2006 0 0 0 0 0 0 0                                
  2007 0 0 0 0 0 0 0                                
  2008 0 682 10 692 682 10 692                                
  2009 682 972 49 1.021 1.654 59 1.713                                
  2010 1.654 2.191 157 2.348 3.845 216 4.061                                
  2011 3.845 1.004 185 1.189 4.849 401 5.250                                
  2012 4.849 -254 321 67 4.595 722 5.317                                
  2013 4.595 -147 399 252 4.448 1.121 5.569                                
  2014 4.448 105 242 347 4.553 1.363 5.916                                
  2015 4.553 56 425 481 4.609 1.788 6.397                                
  2016 4.609 -76 526 450 4.533 2.314 6.847                                
  2017 4.533 22 403 425 4.555 2.717 7.272                                
  2018 4.555 275 346 621 4.830 3.063 7.893                                
  2019 4.830 317 342 659 5.147 3.405 8.552                                
  2020 5.147                                            
  Totaal   5.147 3.405 8.552