Bulgarije                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 12.283        Belgwordingen 1999-2019: 1.663   Nieuwkomers 1999-2019: 13.946  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 27.516        Belgwordingen 1999-2019: 4.658   Nieuwkomers 2010-2019: 32.174  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 39.799        Belgwordingen 1999-2019: 6.321   Nieuwkomers 1999-2019: 46.120  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 888 74 80 154 74 80 154                                
  2000 962 107 128 235 181 208 389                                
  2001 1.069 460 99 559 641 307 948                                
  2002 1.529 378 129 507 1.019 436 1.455                                
  2003 1.907 326 95 421 1.345 531 1.876                                
  2004 2.233 451 183 634 1.796 714 2.510                                
  2005 2.684 628 170 798 2.424 884 3.308                                
  2006 3.312 618 193 811 3.042 1.077 4.119                                
  2007 3.930 2.823 185 3.008 5.865 1.262 7.127                                
  2008 6.753 3.632 188 3.820 9.497 1.450 10.947                                
  2009 10.385 2.786 213 2.999 12.283 1.663 13.946                                
  2010 13.171 4.104 208 4.312 16.387 1.871 18.258                                
  2011 17.275 3.091 185 3.276 19.478 2.056 21.534                                
  2012 20.366 3.019 338 3.357 22.497 2.394 24.891                                
  2013 23.385 2.234 514 2.748 24.731 2.908 27.639                                
  2014 25.619 3.102 326 3.428 27.833 3.234 31.067                                
  2015 28.721 2.702 526 3.228 30.535 3.760 34.295                                
  2016 31.423 1.729 579 2.308 32.264 4.339 36.603                                
  2017 33.152 1.929 655 2.584 34.193 4.994 39.187                                
  2018 35.081 2.196 554 2.750 36.389 5.548 41.937                                
  2019 37.277 3.410 773 4.183 39.799 6.321 46.120                                
  2020 40.687                                            
  Totaal   39.799 6.321 46.120