Portugal                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 7.873        Belgwordingen 1999-2019: 2.542   Nieuwkomers 1999-2019: 10.415  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 15.596        Belgwordingen 1999-2019: 2.023   Nieuwkomers 2010-2019: 17.619  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 23.469        Belgwordingen 1999-2019: 4.565   Nieuwkomers 1999-2019: 28.034  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 25.510 53 75 128 53 75 128                                
  2000 25.563 73 223 296 126 298 424                                
  2001 25.636 119 276 395 245 574 819                                
  2002 25.755 280 318 598 525 892 1.417                                
  2003 26.035 768 203 971 1.293 1.095 2.388                                
  2004 26.803 571 240 811 1.864 1.335 3.199                                
  2005 27.374 602 229 831 2.466 1.564 4.030                                
  2006 27.976 750 239 989 3.216 1.803 5.019                                
  2007 28.726 1.076 284 1.360 4.292 2.087 6.379                                
  2008 29.802 1.879 240 2.119 6.171 2.327 8.498                                
  2009 31.681 1.702 215 1.917 7.873 2.542 10.415                                
  2010 33.383 1.081 159 1.240 8.954 2.701 11.655                                
  2011 34.464 1.618 165 1.783 10.572 2.866 13.438                                
  2012 36.082 2.730 211 2.941 13.302 3.077 16.379                                
  2013 38.812 2.387 185 2.572 15.689 3.262 18.951                                
  2014 41.199 1.594 112 1.706 17.283 3.374 20.657                                
  2015 42.793 1.593 169 1.762 18.876 3.543 22.419                                
  2016 44.386 1.430 186 1.616 20.306 3.729 24.035                                
  2017 45.816 795 238 1.033 21.101 3.967 25.068                                
  2018 46.611 1.066 272 1.338 22.167 4.239 26.406                                
  2019 47.677 1.302 326 1.628 23.469 4.565 28.034                                
  2020 48.979                                            
  Totaal   23.469 4.565 28.034