Verenigd Koninkrijk                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: -862        Belgwordingen 1999-2019: 1.576   Nieuwkomers 1999-2019: 714  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: -6.014        Belgwordingen 1999-2019: 5.264   Nieuwkomers 2010-2019: -750  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: -6.876        Belgwordingen 1999-2019: 6.840   Nieuwkomers 1999-2019: -36  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 25.902 254 87 341 254 87 341                                
  2000 26.156 444 152 596 698 239 937                                
  2001 26.600 -237 274 37 461 513 974                                
  2002 26.363 -116 201 85 345 714 1.059                                
  2003 26.247 -64 126 62 281 840 1.121                                
  2004 26.183 -201 128 -73 80 968 1.048                                
  2005 25.982 -285 106 -179 -205 1.074 869                                
  2006 25.697 -558 141 -417 -763 1.215 452                                
  2007 25.139 -13 114 101 -776 1.329 553                                
  2008 25.126 369 104 473 -407 1.433 1.026                                
  2009 25.495 -455 143 -312 -862 1.576 714                                
  2010 25.040 -69 111 42 -931 1.687 756                                
  2011 24.971 -146 114 -32 -1.077 1.801 724                                
  2012 24.825 -282 99 -183 -1.359 1.900 541                                
  2013 24.543 -406 141 -265 -1.765 2.041 276                                
  2014 24.137 -163 110 -53 -1.928 2.151 223                                
  2015 23.974 -316 127 -189 -2.244 2.278 34                                
  2016 23.658 -709 506 -203 -2.953 2.784 -169                                
  2017 22.949 -1.546 1.381 -165 -4.499 4.165 -334                                
  2018 21.403 -1.059 1.045 -14 -5.558 5.210 -348                                
  2019 20.344 -1.318 1.630 312 -6.876 6.840 -36                                
  2020 19.026                                            
  Totaal   -6.876 6.840 -36