Nigeria                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.725        Belgwordingen 1999-2019: 1.893   Nieuwkomers 1999-2019: 3.618  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 1.110        Belgwordingen 1999-2019: 2.731   Nieuwkomers 2010-2019: 3.841  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemd. 1999-2019: 2.835        Belgwordingen 1999-2019: 4.624   Nieuwkomers 1999-2019: 7.459  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 896 69 66 135 69 66 135                                
  2000 965 4 114 118 73 180 253                                
  2001 969 196 155 351 269 335 604                                
  2002 1.165 322 153 475 591 488 1.079                                
  2003 1.487 151 104 255 742 592 1.334                                
  2004 1.638 150 150 300 892 742 1.634                                
  2005 1.788 200 194 394 1.092 936 2.028                                
  2006 1.988 167 169 336 1.259 1.105 2.364                                
  2007 2.155 127 261 388 1.386 1.366 2.752                                
  2008 2.282 137 247 384 1.523 1.613 3.136                                
  2009 2.419 202 280 482 1.725 1.893 3.618                                
  2010 2.621 320 274 594 2.045 2.167 4.212                                
  2011 2.941 320 239 559 2.365 2.406 4.771                                
  2012 3.261 82 251 333 2.447 2.657 5.104                                
  2013 3.343 148 183 331 2.595 2.840 5.435                                
  2014 3.491 180 137 317 2.775 2.977 5.752                                
  2015 3.671 109 265 374 2.884 3.242 6.126                                
  2016 3.780 6 322 328 2.890 3.564 6.454                                
  2017 3.786 31 333 364 2.921 3.897 6.818                                
  2018 3.817 -62 354 292 2.859 4.251 7.110                                
  2019 3.755 -24 373 349 2.835 4.624 7.459                                
  2020 3.731                                            
  Totaal   2.835 4.624 7.459