Frankrijk                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 35.114        Belgwordingen 1999-2019: 8.728   Nieuwkomers 1999-2019: 43.842  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 30.097        Belgwordingen 1999-2019: 7.753   Nieuwkomers 2010-2019: 37.850  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 65.211        Belgwordingen 1999-2019: 16.481   Nieuwkomers 1999-2019: 81.692  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 105.113 2.127 363 2.490 2.127 363 2.490                                
  2000 107.240 2.082 948 3.030 4.209 1.311 5.520                                
  2001 109.322 1.824 1.025 2.849 6.033 2.336 8.369                                
  2002 111.146 1.891 856 2.747 7.924 3.192 11.116                                
  2003 113.037 1.906 698 2.604 9.830 3.890 13.720                                
  2004 114.943 2.406 780 3.186 12.236 4.670 16.906                                
  2005 117.349 3.251 772 4.023 15.487 5.442 20.929                                
  2006 120.600 4.461 820 5.281 19.948 6.262 26.210                                
  2007 125.061 5.507 836 6.343 25.455 7.098 32.553                                
  2008 130.568 6.071 838 6.909 31.526 7.936 39.462                                
  2009 136.639 3.588 792 4.380 35.114 8.728 43.842                                
  2010 140.227 5.045 717 5.762 40.159 9.445 49.604                                
  2011 145.272 4.722 638 5.360 44.881 10.083 54.964                                
  2012 149.994 3.419 903 4.322 48.300 10.986 59.286                                
  2013 153.413 2.632 973 3.605 50.932 11.959 62.891                                
  2014 156.045 3.307 586 3.893 54.239 12.545 66.784                                
  2015 159.352 3.130 647 3.777 57.369 13.192 70.561                                
  2016 162.482 1.928 673 2.601 59.297 13.865 73.162                                
  2017 164.410 1.076 795 1.871 60.373 14.660 75.033                                
  2018 165.486 2.022 869 2.891 62.395 15.529 77.924                                
  2019 167.508 2.816 952 3.768 65.211 16.481 81.692                                
  2020 170.324                                            
  Totaal   65.211 16.481 81.692