3. Amerika                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 7.495        Belgwordingen 1999-2019: 12.273   Nieuwkomers 1999-2019: 19.768  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 8.827        Belgwordingen 1999-2019: 12.340   Nieuwkomers 2010-2019: 21.167  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 16.322        Belgwordingen 1999-2019: 24.613   Nieuwkomers 1999-2019: 40.935  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 22.685 476 444 920 476 444 920                                
  2000 23.161 -150 946 796 326 1.390 1.716                                
  2001 23.011 999 1.100 2.099 1.325 2.490 3.815                                
  2002 24.010 794 1.143 1.937 2.119 3.633 5.752                                
  2003 24.804 421 1.056 1.477 2.540 4.689 7.229                                
  2004 25.225 360 1.138 1.498 2.900 5.827 8.727                                
  2005 25.585 334 1.159 1.493 3.234 6.986 10.220                                
  2006 25.919 1.041 1.167 2.208 4.275 8.153 12.428                                
  2007 26.960 859 1.450 2.309 5.134 9.603 14.737                                
  2008 27.819 1.028 1.387 2.415 6.162 10.990 17.152                                
  2009 28.847 1.333 1.283 2.616 7.495 12.273 19.768                                
  2010 30.180 2.732 1.163 3.895 10.227 13.436 23.663                                
  2011 32.912 1.573 1.011 2.584 11.800 14.447 26.247                                
  2012 34.485 938 1.186 2.124 12.738 15.633 28.371                                
  2013 35.423 280 1.203 1.483 13.018 16.836 29.854                                
  2014 35.703 796 632 1.428 13.814 17.468 31.282                                
  2015 36.499 512 1.044 1.556 14.326 18.512 32.838                                
  2016 37.011 -370 1.475 1.105 13.956 19.987 33.943                                
  2017 36.641 -22 1.512 1.490 13.934 21.499 35.433                                
  2018 36.619 1.039 1.590 2.629 14.973 23.089 38.062                                
  2019 37.658 1.349 1.524 2.873 16.322 24.613 40.935                                
  2020 39.007                                            
  Totaal   16.322 24.613 40.935