Duitsland                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 5.369        Belgwordingen 1999-2019: 2.632   Nieuwkomers 1999-2019: 8.001  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 293        Belgwordingen 1999-2019: 2.123   Nieuwkomers 2010-2019: 2.416  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 5.662        Belgwordingen 1999-2019: 4.755   Nieuwkomers 1999-2019: 10.417  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 34.052 276 91 367 276 91 367                                
  2000 34.328 258 251 509 534 342 876                                
  2001 34.586 81 290 371 615 632 1.247                                
  2002 34.667 427 261 688 1.042 893 1.935                                
  2003 35.094 442 199 641 1.484 1.092 2.576                                
  2004 35.536 794 206 1.000 2.278 1.298 3.576                                
  2005 36.330 682 206 888 2.960 1.504 4.464                                
  2006 37.012 613 222 835 3.573 1.726 5.299                                
  2007 37.625 745 288 1.033 4.318 2.014 6.332                                
  2008 38.370 767 320 1.087 5.085 2.334 7.419                                
  2009 39.137 284 298 582 5.369 2.632 8.001                                
  2010 39.421 420 247 667 5.789 2.879 8.668                                
  2011 39.841 114 224 338 5.903 3.103 9.006                                
  2012 39.955 -210 293 83 5.693 3.396 9.089                                
  2013 39.745 -221 227 6 5.472 3.623 9.095                                
  2014 39.524 -230 126 -104 5.242 3.749 8.991                                
  2015 39.294 229 144 373 5.471 3.893 9.364                                
  2016 39.523 -22 152 130 5.449 4.045 9.494                                
  2017 39.501 -32 215 183 5.417 4.260 9.677                                
  2018 39.469 139 244 383 5.556 4.504 10.060                                
  2019 39.608 106 251 357 5.662 4.755 10.417                                
  2020 39.714                                            
  Totaal   5.662 4.755 10.417