Thaïland                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.546        Belgwordingen 1999-2019: 2.678   Nieuwkomers 1999-2019: 4.224  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 733        Belgwordingen 1999-2019: 1.941   Nieuwkomers 2010-2019: 2.674  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 2.279        Belgwordingen 1999-2019: 4.619   Nieuwkomers 1999-2019: 6.898  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 1.610 153 106 259 153 106 259                                
  2000 1.763 145 151 296 298 257 555                                
  2001 1.908 167 203 370 465 460 925                                
  2002 2.075 160 217 377 625 677 1.302                                
  2003 2.235 210 215 425 835 892 1.727                                
  2004 2.445 141 274 415 976 1.166 2.142                                
  2005 2.586 168 247 415 1.144 1.413 2.557                                
  2006 2.754 140 276 416 1.284 1.689 2.973                                
  2007 2.894 99 320 419 1.383 2.009 3.392                                
  2008 2.993 52 354 406 1.435 2.363 3.798                                
  2009 3.045 111 315 426 1.546 2.678 4.224                                
  2010 3.156 168 300 468 1.714 2.978 4.692                                
  2011 3.324 130 223 353 1.844 3.201 5.045                                
  2012 3.454 -56 277 221 1.788 3.478 5.266                                
  2013 3.398 45 178 223 1.833 3.656 5.489                                
  2014 3.443 100 83 183 1.933 3.739 5.672                                
  2015 3.543 182 141 323 2.115 3.880 5.995                                
  2016 3.725 -20 198 178 2.095 4.078 6.173                                
  2017 3.705 67 167 234 2.162 4.245 6.407                                
  2018 3.772 70 175 245 2.232 4.420 6.652                                
  2019 3.842 47 199 246 2.279 4.619 6.898                                
  2020 3.889                                            
  Totaal   2.279 4.619 6.898