Kameroen                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 5.731        Belgwordingen 1999-2019: 2.827   Nieuwkomers 1999-2019: 8.558  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 5.859        Belgwordingen 1999-2019: 7.931   Nieuwkomers 2010-2019: 13.790  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 11.590        Belgwordingen 1999-2019: 10.758   Nieuwkomers 1999-2019: 22.348  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 1.611 57 85 142 57 85 142                                
  2000 1.668 43 164 207 100 249 349                                
  2001 1.711 212 189 401 312 438 750                                
  2002 1.923 309 236 545 621 674 1.295                                
  2003 2.232 222 214 436 843 888 1.731                                
  2004 2.454 284 266 550 1.127 1.154 2.281                                
  2005 2.738 567 242 809 1.694 1.396 3.090                                
  2006 3.305 683 250 933 2.377 1.646 4.023                                
  2007 3.988 978 317 1.295 3.355 1.963 5.318                                
  2008 4.966 1.174 463 1.637 4.529 2.426 6.955                                
  2009 6.140 1.202 401 1.603 5.731 2.827 8.558                                
  2010 7.342 1.360 490 1.850 7.091 3.317 10.408                                
  2011 8.702 873 600 1.473 7.964 3.917 11.881                                
  2012 9.575 460 924 1.384 8.424 4.841 13.265                                
  2013 10.035 55 915 970 8.479 5.756 14.235                                
  2014 10.090 642 546 1.188 9.121 6.302 15.423                                
  2015 10.732 560 738 1.298 9.681 7.040 16.721                                
  2016 11.292 550 845 1.395 10.231 7.885 18.116                                
  2017 11.842 538 872 1.410 10.769 8.757 19.526                                
  2018 12.380 451 955 1.406 11.220 9.712 20.932                                
  2019 12.831 370 1.046 1.416 11.590 10.758 22.348                                
  2020 13.201                                            
  Totaal   11.590 10.758 22.348