Congo (Dem. Rep.)                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 3.568        Belgwordingen 1999-2019: 23.716   Nieuwkomers 1999-2019: 27.284  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 3.301        Belgwordingen 1999-2019: 12.764   Nieuwkomers 2010-2019: 16.065  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 6.869        Belgwordingen 1999-2019: 36.480   Nieuwkomers 1999-2019: 43.349  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 14.488 -135 1.911 1.776 -135 1.911 1.776                                
  2000 14.353 -1.350 2.973 1.623 -1.485 4.884 3.399                                
  2001 13.003 1.407 3.003 4.410 -78 7.887 7.809                                
  2002 14.410 266 2.824 3.090 188 10.711 10.899                                
  2003 14.676 152 1.805 1.957 340 12.516 12.856                                
  2004 14.828 -777 2.574 1.797 -437 15.090 14.653                                
  2005 14.051 263 1.925 2.188 -174 17.015 16.841                                
  2006 14.314 1.033 1.569 2.602 859 18.584 19.443                                
  2007 15.347 785 1.800 2.585 1.644 20.384 22.028                                
  2008 16.132 694 1.784 2.478 2.338 22.168 24.506                                
  2009 16.826 1.230 1.548 2.778 3.568 23.716 27.284                                
  2010 18.056 1.591 1.603 3.194 5.159 25.319 30.478                                
  2011 19.647 867 1.158 2.025 6.026 26.477 32.503                                
  2012 20.514 -510 1.936 1.426 5.516 28.413 33.929                                
  2013 20.004 65 1.526 1.591 5.581 29.939 35.520                                
  2014 20.069 556 713 1.269 6.137 30.652 36.789                                
  2015 20.625 484 1.061 1.545 6.621 31.713 38.334                                
  2016 21.109 173 1.016 1.189 6.794 32.729 39.523                                
  2017 21.282 154 1.201 1.355 6.948 33.930 40.878                                
  2018 21.436 90 1.191 1.281 7.038 35.121 42.159                                
  2019 21.526 -169 1.359 1.190 6.869 36.480 43.349                                
  2020 21.357                                            
  Totaal   6.869 36.480 43.349