Nepal                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.310        Belgwordingen 1999-2019: 478   Nieuwkomers 1999-2019: 1.788  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 423        Belgwordingen 1999-2019: 1.934   Nieuwkomers 2010-2019: 2.357  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 1.733        Belgwordingen 1999-2019: 2.412   Nieuwkomers 1999-2019: 4.145  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 114 30 3 33 30 3 33                                
  2000 144 34 8 42 64 11 75                                
  2001 178 42 13 55 106 24 130                                
  2002 220 41 22 63 147 46 193                                
  2003 261 23 29 52 170 75 245                                
  2004 284 85 32 117 255 107 362                                
  2005 369 218 23 241 473 130 603                                
  2006 587 161 60 221 634 190 824                                
  2007 748 207 120 327 841 310 1.151                                
  2008 955 174 89 263 1.015 399 1.414                                
  2009 1.129 295 79 374 1.310 478 1.788                                
  2010 1.424 414 160 574 1.724 638 2.362                                
  2011 1.838 201 136 337 1.925 774 2.699                                
  2012 2.039 103 165 268 2.028 939 2.967                                
  2013 2.142 107 124 231 2.135 1.063 3.198                                
  2014 2.249 112 102 214 2.247 1.165 3.412                                
  2015 2.361 -92 257 165 2.155 1.422 3.577                                
  2016 2.269 -204 337 133 1.951 1.759 3.710                                
  2017 2.065 -184 308 124 1.767 2.067 3.834                                
  2018 1.881 -50 187 137 1.717 2.254 3.971                                
  2019 1.831 16 158 174 1.733 2.412 4.145                                
  2020 1.847                                            
  Totaal   1.733 2.412 4.145