Basistabellen bij update 21/02/2021 - Home

Overzicht tabellen voor BelgiŽ, gewest en provincies

Besmettingen per dag, gemiddelde per week en 14 dagen, geconsolideerde en actuele cijfers
Incidentie per dag, week en twee weken
Aantal besmettingen per week en per 14 dagen
Evolutie-% besmettingen per week en twee weken
Aantal testen, positieve, ratio (% positieve op aantal testen)
Ziekenhuis-opnames, weekgemiddelde en evolutie-%
Ziekehuis-ontslagen
Ziekenhuis, aantal bezette bedden
Ziekenhuis: intensieve zorg
Ziekenhuis: beademing
Ziekenhuis: ECMO (hart/long machine)
Overlijden: aantal, weekgemiddelde en evolutie-%
% per leeftijdscategorie naar geslacht
% besmettingen bij vrouwen naar leeftijdscategorie

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking)
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ geconsolideerd 11.492.641 611 2.787 2.393 2.527 2.543 2.597 827 0
BelgiŽ WHO-database 11.492.641 1.516 857 1.717 2.677 2.420 3.437 2.647  
BelgiŽ actuele cijfers 11.492.641 1.485 832 1.677 2.610 2.356 3.369 2.562 2.063
Vlaams 6.629.143 883 461 1.019 1.566 1.430 2.306 1.397 1.216
   Antwerpen 1.869.730 224 131 213 393 313 584 314 347
   Vlaams-Brabant 1.155.843 137 53 186 209 204 383 271 256
   West-Vlaanderen 1.200.945 158 98 195 304 321 361 248 202
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 278 136 305 477 410 718 416 330
   Limburg 877.370 85 43 119 182 182 260 147 81
Brussels 1.218.255 175 130 168 335 283 296 355 256
Waals 3.645.243 427 240 490 709 643 767 809 591
   Waals-Brabant 406.019 48 32 64 90 112 77 101 84
   Henegouwen 1.346.840 149 99 177 260 250 215 361 215
   Luik 1.109.800 77 34 125 154 143 193 157 127
   Luxemburg 286.752 56 28 74 78 56 92 94 64
   Namen 495.832 97 47 50 127 81 190 96 101
                   
Weekgemiddelde besmettingen, actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ geconsolideerd 11.492.641 1.830 1.856 1.890 1.942 2.006 2.085    
% geconsol .tav week 11.492.641 -16% -10% -5% -1% 5% 13%    
BelgiŽ actuele cijfers 11.492.641 1.812 1.809 1.792 1.803 1.839 2.026 2.127 2.210
Vlaams 6.629.143 1.001 996 1.015 1.037 1.071 1.236 1.295 1.342
   Antwerpen 1.869.730 245 245 254 258 258 299 310 328
   Vlaams-Brabant 1.155.843 142 141 149 150 154 184 206 223
   West-Vlaanderen 1.200.945 223 220 215 215 230 242 241 247
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 279 279 284 300 308 370 392 399
   Limburg 877.370 112 111 112 114 121 140 146 145
Brussels 1.218.255 219 221 223 219 225 233 249 260
Waals 3.645.243 592 592 555 547 543 557 584 607
   Waals-Brabant 406.019 77 76 73 72 73 74 75 80
   Henegouwen 1.346.840 241 243 213 206 202 199 216 225
   Luik 1.109.800 126 126 127 124 124 128 126 133
   Luxemburg 286.752 64 66 66 65 63 63 68 69
   Namen 495.832 83 81 77 79 80 93 98 99
                   
14-daagse gemiddelde actuele cijfers en geconsolideerd 
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
Drempelwaarde 11.492.641 800 800 800 800 800 800 800 800
BelgiŽ geconsolideerd 11.492.641 2.005 1.962 1.941 1.949 1.958 1.967    
BelgiŽ actuele cijfers 11.492.641 1.986 1.957 1.947 1.915 1.913 1.973 1.985 2.011
Vlaams 6.629.143 1.124 1.108 1.104 1.092 1.089 1.156 1.154 1.172
   Antwerpen 1.869.730 272 268 268 266 267 285 282 286
   Vlaams-Brabant 1.155.843 168 164 167 163 158 172 175 182
   West-Vlaanderen 1.200.945 247 243 236 233 234 238 235 235
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 299 299 304 305 304 330 333 339
   Limburg 877.370 139 134 130 125 126 131 129 129
Brussels 1.218.255 229 229 228 228 233 232 237 240
Waals 3.645.243 634 620 615 596 591 585 594 599
   Waals-Brabant 406.019 87 83 82 79 78 75 77 79
   Henegouwen 1.346.840 254 244 245 235 231 222 231 233
   Luik 1.109.800 141 141 138 132 130 132 130 130
   Luxemburg 286.752 62 61 60 61 61 63 66 67
   Namen 495.832 91 90 90 89 90 93 91 91
                   
Incidentie per 14 dagen (800-drempel = 100 incidentie)
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 242 238 237 233 233 240 242 245
Vlaams 6.629.143 237 234 233 231 230 244 244 247
   Antwerpen 1.869.730 203 201 201 199 200 213 211 214
   Vlaams-Brabant 1.155.843 203 199 202 198 191 208 212 221
   West-Vlaanderen 1.200.945 288 283 275 271 272 277 274 274
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 274 274 279 280 279 303 306 311
   Limburg 877.370 222 213 207 199 201 209 205 205
Brussels 1.218.255 263 264 261 262 268 267 272 276
Waals 3.645.243 243 238 236 229 227 225 228 230
   Waals-Brabant 406.019 299 286 282 272 269 260 264 271
   Henegouwen 1.346.840 264 254 255 244 240 231 240 242
   Luik 1.109.800 178 178 173 167 164 167 164 164
   Luxemburg 286.752 301 300 294 296 298 306 323 326
   Namen 495.832 254 256 254 255 252 254 261 256
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Gecosolideerd BelgiŽ
  Bevolking 10/feb 11/feb 12/feb 13/feb 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb
Besmettingen/dag 11.492.641 2.099 2.044 1.136 611 2.787 2.393 2.527 2.543
Weekgemiddelde 11.492.641 1.911 1.848 1.829 1.830 1.856 1.890 1.942 2.006
Evolutie-% 11.492.641 -18% -18% -17% -16% -10% -5% -1% 5%
                   
Evolutie-% besmettingen week tav vorige week - Actuele cijfers
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
Actuele cijfers BelgiŽ 11.492.641 -16% -14% -15% -11% -7% 6% 15% 22%
Vlaams 6.629.143 -20% -18% -15% -10% -3% 15% 28% 34%
   Antwerpen 1.869.730 -18% -16% -10% -6% -7% 10% 22% 34%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -27% -24% -19% -15% -5% 16% 43% 58%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -17% -18% -16% -14% -3% 4% 5% 11%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -12% -13% -12% -3% 2% 28% 43% 43%
   Limburg 877.370 -32% -29% -24% -16% -7% 15% 30% 29%
Brussels 1.218.255 -8% -7% -4% -7% -6% 1% 11% 19%
Waals 3.645.243 -12% -9% -18% -15% -15% -9% -3% 3%
   Waals-Brabant 406.019 -19% -16% -20% -15% -11% -3% -4% 3%
   Henegouwen 1.346.840 -9% -1% -24% -22% -22% -19% -12% -7%
   Luik 1.109.800 -19% -19% -14% -12% -9% -6% -5% 6%
   Luxemburg 286.752 7% 18% 20% 15% 7% 1% 7% 9%
   Namen 495.832 -15% -18% -26% -20% -21% 1% 19% 19%
                   
Evolutie-% besmettingen 14 dagen tav vorige 14 dagen - Actuele cijfers
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 -9% -11% -13% -15% -14% -12% -11% -10%
Vlaams 6.629.143 -15% -17% -18% -19% -18% -13% -12% -10%
   Antwerpen 1.869.730 -16% -17% -17% -17% -14% -8% -9% -8%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -11% -14% -13% -15% -20% -14% -13% -10%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -16% -18% -22% -21% -20% -18% -18% -17%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -3% -3% -2% -3% -3% 5% 6% 8%
   Limburg 877.370 -36% -39% -41% -43% -41% -37% -36% -34%
Brussels 1.218.255 7% 7% 4% 5% 6% 4% 4% 4%
Waals 3.645.243 -2% -6% -8% -13% -14% -16% -15% -14%
   Waals-Brabant 406.019 -1% -9% -13% -17% -21% -25% -22% -21%
   Henegouwen 1.346.840 -3% -9% -9% -16% -18% -22% -18% -15%
   Luik 1.109.800 -15% -15% -19% -23% -23% -21% -23% -23%
   Luxemburg 286.752 10% 7% -1% 0% 1% 1% 7% 5%
   Namen 495.832 24% 22% 20% 13% 14% 12% 4% 2%
                   
Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 12.686 12.665 12.543 12.621 12.874 14.180 14.890 15.469
Vlaams 6.629.143 7.008 6.969 7.102 7.258 7.500 8.650 9.062 9.395
   Antwerpen 1.869.730 1.714 1.715 1.778 1.804 1.805 2.093 2.172 2.295
   Vlaams-Brabant 1.155.843 991 990 1.045 1.048 1.081 1.291 1.444 1.563
   West-Vlaanderen 1.200.945 1.564 1.538 1.508 1.506 1.611 1.695 1.686 1.730
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 1.956 1.950 1.988 2.103 2.154 2.590 2.741 2.793
   Limburg 877.370 785 778 784 798 850 981 1.019 1.015
Brussels 1.218.255 1.536 1.550 1.558 1.533 1.576 1.633 1.742 1.823
Waals 3.645.243 4.142 4.145 3.883 3.830 3.799 3.898 4.086 4.250
   Waals-Brabant 406.019 542 530 510 506 513 519 524 560
   Henegouwen 1.346.840 1.688 1.699 1.488 1.445 1.416 1.390 1.511 1.577
   Luik 1.109.800 884 884 889 868 871 897 884 934
   Luxemburg 286.752 447 465 459 455 441 441 478 486
   Namen 495.832 581 567 537 556 558 651 689 693
                   
14-daags totaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 27.808 27.399 27.259 26.813 26.779 27.617 27.788 28.155
Vlaams 6.629.143 15.738 15.512 15.458 15.282 15.251 16.179 16.162 16.404
   Antwerpen 1.869.730 3.804 3.759 3.750 3.730 3.743 3.988 3.952 4.008
   Vlaams-Brabant 1.155.843 2.351 2.299 2.336 2.287 2.213 2.403 2.450 2.553
   West-Vlaanderen 1.200.945 3.458 3.402 3.308 3.256 3.271 3.332 3.294 3.294
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.181 4.180 4.250 4.263 4.259 4.620 4.665 4.749
   Limburg 877.370 1.943 1.871 1.813 1.745 1.764 1.835 1.800 1.799
Brussels 1.218.255 3.200 3.211 3.186 3.191 3.259 3.253 3.313 3.359
Waals 3.645.243 8.869 8.676 8.615 8.340 8.268 8.185 8.314 8.392
   Waals-Brabant 406.019 1.214 1.162 1.144 1.104 1.091 1.056 1.071 1.102
   Henegouwen 1.346.840 3.551 3.421 3.437 3.286 3.237 3.108 3.233 3.265
   Luik 1.109.800 1.973 1.974 1.925 1.850 1.823 1.849 1.815 1.818
   Luxemburg 286.752 863 860 843 849 855 876 925 933
   Namen 495.832 1.267 1.258 1.265 1.250 1.261 1.295 1.269 1.273
                   
Incidentie per dag
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 13 7 15 23 20 29 22 18
Vlaams 6.629.143 13 7 15 24 22 35 21 18
   Antwerpen 1.869.730 12 7 11 21 17 31 17 19
   Vlaams-Brabant 1.155.843 12 5 16 18 18 33 23 22
   West-Vlaanderen 1.200.945 13 8 16 25 27 30 21 17
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 18 9 20 31 27 47 27 22
   Limburg 877.370 10 5 14 21 21 30 17 9
Brussels 1.218.255 14 11 14 28 23 24 29 21
Waals 3.645.243 12 7 13 19 18 21 22 16
   Waals-Brabant 406.019 12 8 16 22 28 19 25 21
   Henegouwen 1.346.840 11 7 13 19 19 16 27 16
   Luik 1.109.800 7 3 11 14 13 17 14 11
   Luxemburg 286.752 20 10 26 27 20 32 33 22
   Namen 495.832 20 9 10 26 16 38 19 20
                   
Incidentie per week 
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 110 110 109 110 112 123 130 135
Vlaams 6.629.143 106 105 107 109 113 130 137 142
   Antwerpen 1.869.730 92 92 95 96 97 112 116 123
   Vlaams-Brabant 1.155.843 86 86 90 91 93 112 125 135
   West-Vlaanderen 1.200.945 130 128 126 125 134 141 140 144
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 128 128 130 138 141 170 180 183
   Limburg 877.370 89 89 89 91 97 112 116 116
Brussels 1.218.255 126 127 128 126 129 134 143 150
Waals 3.645.243 114 114 107 105 104 107 112 117
   Waals-Brabant 406.019 134 131 126 125 126 128 129 138
   Henegouwen 1.346.840 125 126 110 107 105 103 112 117
   Luik 1.109.800 80 80 80 78 78 81 80 84
   Luxemburg 286.752 156 162 160 159 154 154 167 170
   Namen 495.832 117 114 108 112 112 131 139 140
                   
Incidentie per twee weken - Drempelwaarde BelgiŽ is 100
  Bevolking 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb 21/feb
BelgiŽ 11.492.641 242 238 237 233 233 240 242 245
Vlaams 6.629.143 237 234 233 231 230 244 244 247
   Antwerpen 1.869.730 203 201 201 199 200 213 211 214
   Vlaams-Brabant 1.155.843 203 199 202 198 191 208 212 221
   West-Vlaanderen 1.200.945 288 283 275 271 272 277 274 274
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 274 274 279 280 279 303 306 311
   Limburg 877.370 222 213 207 199 201 209 205 205
Brussels 1.218.255 263 264 261 262 268 267 272 276
Waals 3.645.243 243 238 236 229 227 225 228 230
   Waals-Brabant 406.019 299 286 282 272 269 260 264 271
   Henegouwen 1.346.840 264 254 255 244 240 231 240 242
   Luik 1.109.800 178 178 173 167 164 167 164 164
   Luxemburg 286.752 301 300 294 296 298 306 323 326
   Namen 495.832 254 256 254 255 252 254 261 256
                   
Aantal uitgevoerde testen per gewest en provincie
  Bevolking 29/jan 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
BelgiŽ 11.492.641 34.147 15.963 38.640 49.410 43.112 40.015 41.548 33.142
Vlaams 6.629.143 20.450 10.443 24.855 31.489 27.006 25.054 25.019 21.007
   Antwerpen 1.869.730 5.573 3.082 5.881 7.711 6.637 5.611 5.987 5.776
   Vlaams-Brabant 1.155.843 3.122 1.732 4.070 4.619 4.163 3.860 4.240 3.704
   West-Vlaanderen 1.200.945 4.249 1.974 5.644 7.195 6.288 5.868 6.189 4.045
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 4.812 2.372 6.267 8.503 6.930 6.491 6.025 5.235
   Limburg 877.370 2.694 1.283 2.993 3.461 2.988 3.224 2.578 2.247
Brussels 1.218.255 3.813 1.658 4.013 5.171 4.332 4.249 4.476 3.862
Waals 3.645.243 8.732 3.200 8.640 11.175 10.394 9.307 10.507 7.173
   Waals-Brabant 406.019 1.049 513 1.227 1.405 1.467 1.258 1.475 893
   Henegouwen 1.346.840 3.423 1.222 2.808 4.140 3.643 3.461 3.723 2.644
   Luik 1.109.800 2.194 569 2.538 2.848 2.955 2.277 2.904 1.840
   Luxemburg 286.752 913 391 994 1.335 1.006 1.008 1.070 870
   Namen 495.832 1.153 505 1.073 1.447 1.323 1.303 1.335 926
                   
Aantal positieve testen per gewest en provincie 
  Bevolking 29/jan 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
BelgiŽ 11.492.641 1.948 949 2.004 3.096 2.764 2.879 2.896 2.315
Vlaams 6.629.143 1.180 577 1.207 1.860 1.626 1.648 1.661 1.401
   Antwerpen 1.869.730 269 166 225 437 335 362 359 369
   Vlaams-Brabant 1.155.843 163 74 189 244 228 234 294 275
   West-Vlaanderen 1.200.945 285 120 300 394 398 369 389 266
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 345 164 355 552 471 471 446 391
   Limburg 877.370 118 53 138 233 194 212 173 100
Brussels 1.218.255 219 120 193 383 314 305 384 258
Waals 3.645.243 500 222 559 768 750 863 781 621
   Waals-Brabant 406.019 54 33 76 95 111 91 96 90
   Henegouwen 1.346.840 198 74 224 278 303 305 288 218
   Luik 1.109.800 88 37 132 179 168 188 207 132
   Luxemburg 286.752 61 30 75 82 81 92 82 73
   Namen 495.832 99 48 52 134 87 187 108 108
                   
% Positieve testen op uitgevoerde testen     
  Bevolking 29/jan 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
BelgiŽ 11.492.641 5,7% 5,9% 5,2% 6,3% 6,4% 7,2% 7,0% 7,0%
Vlaams 6.629.143 5,8% 5,5% 4,9% 5,9% 6,0% 6,6% 6,6% 6,7%
   Antwerpen 1.869.730 4,8% 5,4% 3,8% 5,7% 5,0% 6,5% 6,0% 6,4%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 5,2% 4,3% 4,6% 5,3% 5,5% 6,1% 6,9% 7,4%
   West-Vlaanderen 1.200.945 6,7% 6,1% 5,3% 5,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,6%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7,2% 6,9% 5,7% 6,5% 6,8% 7,3% 7,4% 7,5%
   Limburg 877.370 4,4% 4,1% 4,6% 6,7% 6,5% 6,6% 6,7% 4,5%
Brussels 1.218.255 5,7% 7,2% 4,8% 7,4% 7,2% 7,2% 8,6% 6,7%
Waals 3.645.243 5,7% 6,9% 6,5% 6,9% 7,2% 9,3% 7,4% 8,7%
   Waals-Brabant 406.019 5,1% 6,4% 6,2% 6,8% 7,6% 7,2% 6,5% 10,1%
   Henegouwen 1.346.840 5,8% 6,1% 8,0% 6,7% 8,3% 8,8% 7,7% 8,2%
   Luik 1.109.800 4,0% 6,5% 5,2% 6,3% 5,7% 8,3% 7,1% 7,2%
   Luxemburg 286.752 6,7% 7,7% 7,5% 6,1% 8,1% 9,1% 7,7% 8,4%
   Namen 495.832 8,6% 9,5% 4,8% 9,3% 6,6% 14,4% 8,1% 11,7%
                   
Weekgemiddelde: % positieve testen op uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
BelgiŽ 11.492.641 5,1% 5,2% 5,3% 5,5% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4%
Vlaams 6.629.143 5,0% 5,0% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7% 5,9% 6,0%
   Antwerpen 1.869.730 4,4% 4,6% 4,7% 4,9% 4,9% 5,1% 5,3% 5,5%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,1% 4,1% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,4% 5,7%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5,9% 5,7% 5,8% 5,9% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 5,4% 5,5% 5,6% 5,9% 6,2% 6,5% 6,8% 6,9%
   Limburg 877.370 4,9% 4,7% 4,8% 5,0% 5,3% 5,4% 5,7% 5,7%
Brussels 1.218.255 5,2% 5,5% 5,6% 5,7% 6,1% 6,4% 6,9% 7,0%
Waals 3.645.243 5,5% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 6,8% 7,1% 7,6%
   Waals-Brabant 406.019 5,8% 5,6% 6,0% 6,1% 6,4% 6,7% 6,5% 7,3%
   Henegouwen 1.346.840 5,7% 5,9% 6,3% 6,3% 6,6% 7,0% 7,3% 7,7%
   Luik 1.109.800 4,6% 5,0% 5,2% 5,4% 5,5% 5,8% 6,2% 6,6%
   Luxemburg 286.752 5,7% 6,2% 6,6% 6,6% 6,8% 7,2% 7,6% 7,8%
   Namen 495.832 6,4% 6,5% 6,7% 7,0% 7,3% 8,2% 8,7% 9,2%
                   
Evolutie- % per week uitgevoerde testen
  Bevolking 29/jan 14/feb 15/feb 16/feb 17/feb 18/feb 19/feb 20/feb
BelgiŽ 11.492.641 -14% -14% -16% -17% -16% -16% -15% -13%
Vlaams 6.629.143 -15% -15% -15% -16% -15% -14% -11% -9%
   Antwerpen 1.869.730 -15% -14% -11% -12% -12% -13% -11% -9%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -19% -17% -20% -23% -21% -20% -15% -10%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -7% -8% -11% -13% -12% -13% -10% -9%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -14% -15% -15% -14% -12% -10% -9% -6%
   Limburg 877.370 -28% -24% -24% -23% -20% -16% -13% -14%
Brussels 1.218.255 -7% -8% -10% -15%