West-Europa                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 55.905        Belgwordingen 1999-2019: 54.154   Nieuwkomers 1999-2019: 110.059  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 83.082        Belgwordingen 1999-2019: 53.694   Nieuwkomers 2010-2019: 136.776  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 138.987        Belgwordingen 1999-2019: 107.848   Nieuwkomers 1999-2019: 246.835  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 566.323 967 2.377 3.344 967 2.377 3.344                                
  2000 567.290 547 6.405 6.952 1.514 8.782 10.296                                
  2001 567.837 -16 6.677 6.661 1.498 15.459 16.957                                
  2002 567.821 2.585 5.231 7.816 4.083 20.690 24.773                                
  2003 570.406 2.334 5.048 7.382 6.417 25.738 32.155                                
  2004 572.740 2.709 4.899 7.608 9.126 30.637 39.763                                
  2005 575.449 5.840 4.662 10.502 14.966 35.299 50.265                                
  2006 581.289 7.348 5.112 12.460 22.314 40.411 62.725                                
  2007 588.637 10.588 4.974 15.562 32.902 45.385 78.287                                
  2008 599.225 14.937 4.574 19.511 47.839 49.959 97.798                                
  2009 614.162 8.066 4.195 12.261 55.905 54.154 110.059                                
  2010 622.228 11.227 5.166 16.393 67.132 59.320 126.452                                
  2011 633.455 9.902 5.819 15.721 77.034 65.139 142.173                                
  2012 643.357 9.958 6.489 16.447 86.992 71.628 158.620                                
  2013 653.315 8.913 5.335 14.248 95.905 76.963 172.868                                
  2014 662.228 11.212 3.296 14.508 107.117 80.259 187.376                                
  2015 673.440 10.088 3.779 13.867 117.205 84.038 201.243                                
  2016 683.528 5.139 4.737 9.876 122.344 88.775 211.119                                
  2017 688.667 2.703 6.136 8.839 125.047 94.911 219.958                                
  2018 691.370 6.283 5.840 12.123 131.330 100.751 232.081                                
  2019 697.653 7.657 7.097 14.754 138.987 107.848 246.835                                
  2020 705.310                                            
  Totaal   138.987 107.848 246.835