Sub-Saharaans                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 28.565        Belgwordingen 1999-2019: 57.134   Nieuwkomers 1999-2019: 85.699  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 31.638        Belgwordingen 1999-2019: 57.016   Nieuwkomers 2010-2019: 88.654  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 60.203        Belgwordingen 1999-2019: 114.150   Nieuwkomers 1999-2019: 174.353  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 30.426 1.400 3.147 4.547 1.400 3.147 4.547                                
  2000 31.826 -1.288 5.530 4.242 112 8.677 8.789                                
  2001 30.538 3.559 6.102 9.661 3.671 14.779 18.450                                
  2002 34.097 2.223 6.179 8.402 5.894 20.958 26.852                                
  2003 36.320 1.811 4.226 6.037 7.705 25.184 32.889                                
  2004 38.131 1 5.729 5.730 7.706 30.913 38.619                                
  2005 38.132 2.643 5.098 7.741 10.349 36.011 46.360                                
  2006 40.775 4.388 4.630 9.018 14.737 40.641 55.378                                
  2007 45.163 4.074 5.607 9.681 18.811 46.248 65.059                                
  2008 49.237 4.224 5.760 9.984 23.035 52.008 75.043                                
  2009 53.461 5.530 5.126 10.656 28.565 57.134 85.699                                
  2010 58.991 7.752 5.469 13.221 36.317 62.603 98.920                                
  2011 66.743 5.758 4.543 10.301 42.075 67.146 109.221                                
  2012 72.501 -353 7.546 7.193 41.722 74.692 116.414                                
  2013 72.148 380 6.629 7.009 42.102 81.321 123.423                                
  2014 72.528 3.651 3.341 6.992 45.753 84.662 130.415                                
  2015 76.179 4.415 5.149 9.564 50.168 89.811 139.979                                
  2016 80.594 2.822 5.530 8.352 52.990 95.341 148.331                                
  2017 83.416 2.876 6.183 9.059 55.866 101.524 157.390                                
  2018 86.292 2.238 6.044 8.282 58.104 107.568 165.672                                
  2019 88.530 2.099 6.582 8.681 60.203 114.150 174.353                                
  2020 90.629                                            
  Totaal   60.203 114.150 174.353