Zuid Amerika                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 6.824        Belgwordingen 1999-2019: 7.689   Nieuwkomers 1999-2019: 14.513  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 7.272        Belgwordingen 1999-2019: 8.429   Nieuwkomers 2010-2019: 15.701  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 14.096        Belgwordingen 1999-2019: 16.118   Nieuwkomers 1999-2019: 30.214  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 6.101 419 246 665 419 246 665                                
  2000 6.520 -83 623 540 336 869 1.205                                
  2001 6.437 849 701 1.550 1.185 1.570 2.755                                
  2002 7.286 691 675 1.366 1.876 2.245 4.121                                
  2003 7.977 350 621 971 2.226 2.866 5.092                                
  2004 8.327 386 708 1.094 2.612 3.574 6.186                                
  2005 8.713 546 742 1.288 3.158 4.316 7.474                                
  2006 9.259 956 720 1.676 4.114 5.036 9.150                                
  2007 10.215 656 996 1.652 4.770 6.032 10.802                                
  2008 10.871 840 862 1.702 5.610 6.894 12.504                                
  2009 11.711 1.214 795 2.009 6.824 7.689 14.513                                
  2010 12.925 2.208 690 2.898 9.032 8.379 17.411                                
  2011 15.133 1.347 594 1.941 10.379 8.973 19.352                                
  2012 16.480 954 753 1.707 11.333 9.726 21.059                                
  2013 17.434 250 777 1.027 11.583 10.503 22.086                                
  2014 17.684 609 386 995 12.192 10.889 23.081                                
  2015 18.293 438 680 1.118 12.630 11.569 24.199                                
  2016 18.731 -255 1.103 848 12.375 12.672 25.047                                
  2017 18.476 243 1.147 1.390 12.618 13.819 26.437                                
  2018 18.719 559 1.195 1.754 13.177 15.014 28.191                                
  2019 19.278 919 1.104 2.023 14.096 16.118 30.214                                
  2020 20.197                                            
  Totaal   14.096 16.118 30.214