Litouwen                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 1.283        Belgwordingen 1999-2019: 67   Nieuwkomers 1999-2019: 1.350  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 1.642        Belgwordingen 1999-2019: 164   Nieuwkomers 2010-2019: 1.806  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 2.925        Belgwordingen 1999-2019: 231   Nieuwkomers 1999-2019: 3.156  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 129 22 3 25 22 3 25                                
  2000 151 18 11 29 40 14 54                                
  2001 169 23 10 33 63 24 87                                
  2002 192 58 2 60 121 26 147                                
  2003 250 82 8 90 203 34 237                                
  2004 332 159 8 167 362 42 404                                
  2005 491 215 6 221 577 48 625                                
  2006 706 159 7 166 736 55 791                                
  2007 865 140 8 148 876 63 939                                
  2008 1.005 232 3 235 1.108 66 1.174                                
  2009 1.237 175 1 176 1.283 67 1.350                                
  2010 1.412 239 13 252 1.522 80 1.602                                
  2011 1.651 263 3 266 1.785 83 1.868                                
  2012 1.914 254 9 263 2.039 92 2.131                                
  2013 2.168 117 18 135 2.156 110 2.266                                
  2014 2.285 64 13 77 2.220 123 2.343                                
  2015 2.349 76 20 96 2.296 143 2.439                                
  2016 2.425 81 22 103 2.377 165 2.542                                
  2017 2.506 176 21 197 2.553 186 2.739                                
  2018 2.682 154 22 176 2.707 208 2.915                                
  2019 2.836 218 23 241 2.925 231 3.156                                
  2020 3.054                                            
  Totaal   2.925 231 3.156