MacedoniŽ (V.J.R.)                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 2.462   †††† Belgwordingen 1999-2019: 2.578   Nieuwkomers 1999-2019: 5.040  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-   †††††† Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 1.496   †††† Belgwordingen 1999-2019: 2.260   Nieuwkomers 2010-2019: 3.756  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 3.958   †††† Belgwordingen 1999-2019: 4.838   Nieuwkomers 1999-2019: 8.796  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 828 218 71 289 218 71 289                                
  2000 1.046 73 156 229 291 227 518                                
  2001 1.119 360 216 576 651 443 1.094                                
  2002 1.479 268 255 523 919 698 1.617                                
  2003 1.747 390 144 534 1.309 842 2.151                                
  2004 2.137 86 321 407 1.395 1.163 2.558                                
  2005 2.223 186 272 458 1.581 1.435 3.016                                
  2006 2.409 162 264 426 1.743 1.699 3.442                                
  2007 2.571 132 324 456 1.875 2.023 3.898                                
  2008 2.703 228 319 547 2.103 2.342 4.445                                
  2009 2.931 359 236 595 2.462 2.578 5.040                                
  2010 3.290 869 304 1.173 3.331 2.882 6.213                                
  2011 4.159 473 203 676 3.804 3.085 6.889                                
  2012 4.632 -2 324 322 3.802 3.409 7.211                                
  2013 4.630 -250 243 -7 3.552 3.652 7.204                                
  2014 4.380 -100 105 5 3.452 3.757 7.209                                
  2015 4.280 67 203 270 3.519 3.960 7.479                                
  2016 4.347 89 237 326 3.608 4.197 7.805                                
  2017 4.436 44 223 267 3.652 4.420 8.072                                
  2018 4.480 182 219 401 3.834 4.639 8.473                                
  2019 4.662 124 199 323 3.958 4.838 8.796                                
  2020 4.786                                            
  Totaal   3.958 4.838 8.796