Oekraïne                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 2.307        Belgwordingen 1999-2019: 1.492   Nieuwkomers 1999-2019: 3.799  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 2.412        Belgwordingen 1999-2019: 2.725   Nieuwkomers 2010-2019: 5.137  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 4.719        Belgwordingen 1999-2019: 4.217   Nieuwkomers 1999-2019: 8.936  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 707 128 30 158 128 30 158                                
  2000 835 137 65 202 265 95 360                                
  2001 972 228 86 314 493 181 674                                
  2002 1.200 221 89 310 714 270 984                                
  2003 1.421 171 115 286 885 385 1.270                                
  2004 1.592 136 157 293 1.021 542 1.563                                
  2005 1.728 266 160 426 1.287 702 1.989                                
  2006 1.994 190 181 371 1.477 883 2.360                                
  2007 2.184 274 171 445 1.751 1.054 2.805                                
  2008 2.458 259 225 484 2.010 1.279 3.289                                
  2009 2.717 297 213 510 2.307 1.492 3.799                                
  2010 3.014 563 275 838 2.870 1.767 4.637                                
  2011 3.577 354 215 569 3.224 1.982 5.206                                
  2012 3.931 178 247 425 3.402 2.229 5.631                                
  2013 4.109 123 202 325 3.525 2.431 5.956                                
  2014 4.232 150 161 311 3.675 2.592 6.267                                
  2015 4.382 227 281 508 3.902 2.873 6.775                                
  2016 4.609 86 321 407 3.988 3.194 7.182                                
  2017 4.695 152 371 523 4.140 3.565 7.705                                
  2018 4.847 225 343 568 4.365 3.908 8.273                                
  2019 5.072 354 309 663 4.719 4.217 8.936                                
  2020 5.426                                            
  Totaal   4.719 4.217 8.936