RoemeniŽ                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 24.182   †††† Belgwordingen 1999-2019: 4.033   Nieuwkomers 1999-2019: 28.215  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-   †††††† Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 78.975   †††† Belgwordingen 1999-2019: 12.893   Nieuwkomers 2010-2019: 91.868  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 103.157   †††† Belgwordingen 1999-2019: 16.926   Nieuwkomers 1999-2019: 120.083  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 2.201 223 267 490 223 267 490                                
  2000 2.424 57 403 460 280 670 950                                
  2001 2.481 717 321 1.038 997 991 1.988                                
  2002 3.198 871 294 1.165 1.868 1.285 3.153                                
  2003 4.069 596 277 873 2.464 1.562 4.026                                
  2004 4.665 967 314 1.281 3.431 1.876 5.307                                
  2005 5.632 1.965 332 2.297 5.396 2.208 7.604                                
  2006 7.597 2.655 429 3.084 8.051 2.637 10.688                                
  2007 10.252 5.058 554 5.612 13.109 3.191 16.300                                
  2008 15.310 6.093 480 6.573 19.202 3.671 22.873                                
  2009 21.403 4.980 362 5.342 24.182 4.033 28.215                                
  2010 26.383 7.217 395 7.612 31.399 4.428 35.827                                
  2011 33.600 8.822 356 9.178 40.221 4.784 45.005                                
  2012 42.422 8.484 777 9.261 48.705 5.561 54.266                                
  2013 50.906 5.782 1.155 6.937 54.487 6.716 61.203                                
  2014 56.688 9.080 824 9.904 63.567 7.540 71.107                                
  2015 65.768 8.149 1.192 9.341 71.716 8.732 80.448                                
  2016 73.917 6.752 1.535 8.287 78.468 10.267 88.735                                
  2017 80.669 6.947 2.031 8.978 85.415 12.298 97.713                                
  2018 87.616 8.418 2.219 10.637 93.833 14.517 108.350                                
  2019 96.034 9.324 2.409 11.733 103.157 16.926 120.083                                
  2020 105.358                                            
  Totaal   103.157 16.926 120.083