India                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 3.727        Belgwordingen 1999-2019: 3.974   Nieuwkomers 1999-2019: 7.701  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 8.819        Belgwordingen 1999-2019: 4.025   Nieuwkomers 2010-2019: 12.844  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 12.546        Belgwordingen 1999-2019: 7.999   Nieuwkomers 1999-2019: 20.545  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 3.201 147 172 319 147 172 319                                
  2000 3.348 75 345 420 222 517 739                                
  2001 3.423 185 558 743 407 1.075 1.482                                
  2002 3.608 350 463 813 757 1.538 2.295                                
  2003 3.958 415 296 711 1.172 1.834 3.006                                
  2004 4.373 385 271 656 1.557 2.105 3.662                                
  2005 4.758 547 294 841 2.104 2.399 4.503                                
  2006 5.305 413 329 742 2.517 2.728 5.245                                
  2007 5.718 448 365 813 2.965 3.093 6.058                                
  2008 6.166 581 423 1.004 3.546 3.516 7.062                                
  2009 6.747 181 458 639 3.727 3.974 7.701                                
  2010 6.928 765 423 1.188 4.492 4.397 8.889                                
  2011 7.693 745 264 1.009 5.237 4.661 9.898                                
  2012 8.438 426 345 771 5.663 5.006 10.669                                
  2013 8.864 767 288 1.055 6.430 5.294 11.724                                
  2014 9.631 752 214 966 7.182 5.508 12.690                                
  2015 10.383 784 312 1.096 7.966 5.820 13.786                                
  2016 11.167 566 440 1.006 8.532 6.260 14.792                                
  2017 11.733 1.396 569 1.965 9.928 6.829 16.757                                
  2018 13.129 1.554 564 2.118 11.482 7.393 18.875                                
  2019 14.683 1.064 606 1.670 12.546 7.999 20.545                                
  2020 15.747                                            
  Totaal   12.546 7.999 20.545