Irak                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 2.968        Belgwordingen 1999-2019: 1.754   Nieuwkomers 1999-2019: 4.722  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 10.067        Belgwordingen 1999-2019: 5.454   Nieuwkomers 2010-2019: 15.521  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 13.035        Belgwordingen 1999-2019: 7.208   Nieuwkomers 1999-2019: 20.243  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 340 71 44 115 71 44 115                                
  2000 411 42 98 140 113 142 255                                
  2001 453 34 137 171 147 279 426                                
  2002 487 91 141 232 238 420 658                                
  2003 578 8 118 126 246 538 784                                
  2004 586 -81 164 83 165 702 867                                
  2005 505 467 154 621 632 856 1.488                                
  2006 972 334 113 447 966 969 1.935                                
  2007 1.306 539 236 775 1.505 1.205 2.710                                
  2008 1.845 694 251 945 2.199 1.456 3.655                                
  2009 2.539 769 298 1.067 2.968 1.754 4.722                                
  2010 3.308 950 322 1.272 3.918 2.076 5.994                                
  2011 4.258 1.400 184 1.584 5.318 2.260 7.578                                
  2012 5.658 537 397 934 5.855 2.657 8.512                                
  2013 6.195 -171 612 441 5.684 3.269 8.953                                
  2014 6.024 535 377 912 6.219 3.646 9.865                                
  2015 6.559 892 546 1.438 7.111 4.192 11.303                                
  2016 7.451 3.387 655 4.042 10.498 4.847 15.345                                
  2017 10.838 1.644 930 2.574 12.142 5.777 17.919                                
  2018 12.482 745 672 1.417 12.887 6.449 19.336                                
  2019 13.227 148 759 907 13.035 7.208 20.243                                
  2020 13.375                                            
  Totaal   13.035 7.208 20.243