ArmeniŽ                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 4.973   †††† Belgwordingen 1999-2019: 2.072   Nieuwkomers 1999-2019: 7.045  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-   †††††† Evolutie vreemdelingen 2010-2019: -334   †††† Belgwordingen 1999-2019: 5.172   Nieuwkomers 2010-2019: 4.838  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 4.639   †††† Belgwordingen 1999-2019: 7.244   Nieuwkomers 1999-2019: 11.883  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 191 185 19 204 185 19 204                                
  2000 376 104 62 166 289 81 370                                
  2001 480 555 77 632 844 158 1.002                                
  2002 1.035 281 151 432 1.125 309 1.434                                
  2003 1.316 68 176 244 1.193 485 1.678                                
  2004 1.384 6 366 372 1.199 851 2.050                                
  2005 1.390 465 253 718 1.664 1.104 2.768                                
  2006 1.855 360 206 566 2.024 1.310 3.334                                
  2007 2.215 724 197 921 2.748 1.507 4.255                                
  2008 2.939 927 291 1.218 3.675 1.798 5.473                                
  2009 3.866 1.298 274 1.572 4.973 2.072 7.045                                
  2010 5.164 1.760 374 2.134 6.733 2.446 9.179                                
  2011 6.924 172 277 449 6.905 2.723 9.628                                
  2012 7.096 -332 360 28 6.573 3.083 9.656                                
  2013 6.764 -541 583 42 6.032 3.666 9.698                                
  2014 6.223 -302 361 59 5.730 4.027 9.757                                
  2015 5.921 -559 796 237 5.171 4.823 9.994                                
  2016 5.362 -615 868 253 4.556 5.691 10.247                                
  2017 4.747 -328 677 349 4.228 6.368 10.596                                
  2018 4.419 15 480 495 4.243 6.848 11.091                                
  2019 4.434 396 396 792 4.639 7.244 11.883                                
  2020 4.830                                            
  Totaal   4.639 7.244 11.883