SomaliŽ                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 547   †††† Belgwordingen 1999-2019: 1.144   Nieuwkomers 1999-2019: 1.691  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-   †††††† Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 5.000   †††† Belgwordingen 1999-2019: 1.264   Nieuwkomers 2010-2019: 6.264  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 5.547   †††† Belgwordingen 1999-2019: 2.408   Nieuwkomers 1999-2019: 7.955  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 237 62 18 80 62 18 80                                
  2000 299 -5 68 63 57 86 143                                
  2001 294 182 115 297 239 201 440                                
  2002 476 113 85 198 352 286 638                                
  2003 589 113 45 158 465 331 796                                
  2004 702 26 123 149 491 454 945                                
  2005 728 -18 150 132 473 604 1.077                                
  2006 710 -5 169 164 468 773 1.241                                
  2007 705 7 136 143 475 909 1.384                                
  2008 712 43 120 163 518 1.029 1.547                                
  2009 755 29 115 144 547 1.144 1.691                                
  2010 784 145 71 216 692 1.215 1.907                                
  2011 929 200 52 252 892 1.267 2.159                                
  2012 1.129 157 101 258 1.049 1.368 2.417                                
  2013 1.286 178 115 293 1.227 1.483 2.710                                
  2014 1.464 196 69 265 1.423 1.552 2.975                                
  2015 1.660 633 131 764 2.056 1.683 3.739                                
  2016 2.293 1.147 101 1.248 3.203 1.784 4.987                                
  2017 3.440 1.022 116 1.138 4.225 1.900 6.125                                
  2018 4.462 775 173 948 5.000 2.073 7.073                                
  2019 5.237 547 335 882 5.547 2.408 7.955                                
  2020 5.784                                            
  Totaal   5.547 2.408 7.955