Iran                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 2.994        Belgwordingen 1999-2019: 2.303   Nieuwkomers 1999-2019: 5.297  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 270        Belgwordingen 1999-2019: 4.217   Nieuwkomers 2010-2019: 4.487  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 3.264        Belgwordingen 1999-2019: 6.520   Nieuwkomers 1999-2019: 9.784  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 1.492 -88 161 73 -88 161 73                                
  2000 1.404 -180 292 112 -268 453 185                                
  2001 1.224 -74 213 139 -342 666 324                                
  2002 1.150 -12 182 170 -354 848 494                                
  2003 1.138 106 144 250 -248 992 744                                
  2004 1.244 181 131 312 -67 1.123 1.056                                
  2005 1.425 732 135 867 665 1.258 1.923                                
  2006 2.157 1.081 137 1.218 1.746 1.395 3.141                                
  2007 3.238 485 252 737 2.231 1.647 3.878                                
  2008 3.723 221 352 573 2.452 1.999 4.451                                
  2009 3.944 542 304 846 2.994 2.303 5.297                                
  2010 4.486 319 450 769 3.313 2.753 6.066                                
  2011 4.805 -35 377 342 3.278 3.130 6.408                                
  2012 4.770 -292 519 227 2.986 3.649 6.635                                
  2013 4.478 -169 456 287 2.817 4.105 6.922                                
  2014 4.309 72 318 390 2.889 4.423 7.312                                
  2015 4.381 -32 468 436 2.857 4.891 7.748                                
  2016 4.349 -242 446 204 2.615 5.337 7.952                                
  2017 4.107 229 356 585 2.844 5.693 8.537                                
  2018 4.336 213 370 583 3.057 6.063 9.120                                
  2019 4.549 207 457 664 3.264 6.520 9.784                                
  2020 4.756                                            
  Totaal   3.264 6.520 9.784