Spanje                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: -1.409        Belgwordingen 1999-2019: 2.783   Nieuwkomers 1999-2019: 1.374  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 22.628        Belgwordingen 1999-2019: 4.652   Nieuwkomers 2010-2019: 27.280  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 21.219        Belgwordingen 1999-2019: 7.435   Nieuwkomers 1999-2019: 28.654  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 46.642 -718 137 -581 -718 137 -581                                
  2000 45.924 -562 281 -281 -1.280 418 -862                                
  2001 45.362 -400 321 -79 -1.680 739 -941                                
  2002 44.962 -497 229 -268 -2.177 968 -1.209                                
  2003 44.465 -660 299 -361 -2.837 1.267 -1.570                                
  2004 43.805 -602 269 -333 -3.439 1.536 -1.903                                
  2005 43.203 -293 276 -17 -3.732 1.812 -1.920                                
  2006 42.910 -142 242 100 -3.874 2.054 -1.820                                
  2007 42.768 -56 262 206 -3.930 2.316 -1.614                                
  2008 42.712 917 282 1.199 -3.013 2.598 -415                                
  2009 43.629 1.604 185 1.789 -1.409 2.783 1.374                                
  2010 45.233 2.763 232 2.995 1.354 3.015 4.369                                
  2011 47.996 2.949 245 3.194 4.303 3.260 7.563                                
  2012 50.945 3.461 410 3.871 7.764 3.670 11.434                                
  2013 54.406 3.011 379 3.390 10.775 4.049 14.824                                
  2014 57.417 2.969 266 3.235 13.744 4.315 18.059                                
  2015 60.386 1.686 443 2.129 15.430 4.758 20.188                                
  2016 62.072 971 513 1.484 16.401 5.271 21.672                                
  2017 63.043 1.006 717 1.723 17.407 5.988 23.395                                
  2018 64.049 1.427 706 2.133 18.834 6.694 25.528                                
  2019 65.476 2.385 741 3.126 21.219 7.435 28.654                                
  2020 67.861                                            
  Totaal   21.219 7.435 28.654