Rusland                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 10.433        Belgwordingen 1999-2019: 8.735   Nieuwkomers 1999-2019: 19.168  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: -439        Belgwordingen 1999-2019: 11.246   Nieuwkomers 2010-2019: 10.807  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 9.994        Belgwordingen 1999-2019: 19.981   Nieuwkomers 1999-2019: 29.975  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 2.380 198 133 331 198 133 331                                
  2000 2.578 97 297 394 295 430 725                                
  2001 2.675 362 265 627 657 695 1.352                                
  2002 3.037 414 301 715 1.071 996 2.067                                
  2003 3.451 376 237 613 1.447 1.233 2.680                                
  2004 3.827 1.362 336 1.698 2.809 1.569 4.378                                
  2005 5.189 4.183 390 4.573 6.992 1.959 8.951                                
  2006 9.372 2.675 670 3.345 9.667 2.629 12.296                                
  2007 12.047 468 1.661 2.129 10.135 4.290 14.425                                
  2008 12.515 -727 2.721 1.994 9.408 7.011 16.419                                
  2009 11.788 1.025 1.724 2.749 10.433 8.735 19.168                                
  2010 12.813 1.369 1.641 3.010 11.802 10.376 22.178                                
  2011 14.182 730 1.032 1.762 12.532 11.408 23.940                                
  2012 14.912 -886 1.439 553 11.646 12.847 24.493                                
  2013 14.026 -1.341 1.541 200 10.305 14.388 24.693                                
  2014 12.685 -77 658 581 10.228 15.046 25.274                                
  2015 12.608 59 969 1.028 10.287 16.015 26.302                                
  2016 12.667 -229 1.038 809 10.058 17.053 27.111                                
  2017 12.438 -124 973 849 9.934 18.026 27.960                                
  2018 12.314 -34 896 862 9.900 18.922 28.822                                
  2019 12.280 94 1.059 1.153 9.994 19.981 29.975                                
  2020 12.374                                            
  Totaal   9.994 19.981 29.975