SyriŽ                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 976   †††† Belgwordingen 1999-2019: 1.975   Nieuwkomers 1999-2019: 2.951  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-   †††††† Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 27.682   †††† Belgwordingen 1999-2019: 3.122   Nieuwkomers 2010-2019: 30.804  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-   †††††† Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 28.658   †††† Belgwordingen 1999-2019: 5.097   Nieuwkomers 1999-2019: 33.755  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 833 2 139 141 2 139 141                                
  2000 835 -96 204 108 -94 343 249                                
  2001 739 74 151 225 -20 494 474                                
  2002 813 33 156 189 13 650 663                                
  2003 846 41 112 153 54 762 816                                
  2004 887 140 163 303 194 925 1.119                                
  2005 1.027 298 117 415 492 1.042 1.534                                
  2006 1.325 174 184 358 666 1.226 1.892                                
  2007 1.499 110 202 312 776 1.428 2.204                                
  2008 1.609 24 309 333 800 1.737 2.537                                
  2009 1.633 176 238 414 976 1.975 2.951                                
  2010 1.809 329 259 588 1.305 2.234 3.539                                
  2011 2.138 135 186 321 1.440 2.420 3.860                                
  2012 2.273 291 246 537 1.731 2.666 4.397                                
  2013 2.564 1.429 205 1.634 3.160 2.871 6.031                                
  2014 3.993 1.650 92 1.742 4.810 2.963 7.773                                
  2015 5.643 4.658 185 4.843 9.468 3.148 12.616                                
  2016 10.301 9.096 253 9.349 18.564 3.401 21.965                                
  2017 19.397 6.031 243 6.274 24.595 3.644 28.239                                
  2018 25.428 3.005 474 3.479 27.600 4.118 31.718                                
  2019 28.433 1.058 979 2.037 28.658 5.097 33.755                                
  2020 29.491                                            
  Totaal   28.658 5.097 33.755