Hongarije                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 2.407        Belgwordingen 1999-2019: 586   Nieuwkomers 1999-2019: 2.993  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 3.125        Belgwordingen 1999-2019: 648   Nieuwkomers 2010-2019: 3.773  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 5.532        Belgwordingen 1999-2019: 1.234   Nieuwkomers 1999-2019: 6.766  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 1.365 41 47 88 41 47 88                                
  2000 1.406 128 85 213 169 132 301                                
  2001 1.534 95 105 200 264 237 501                                
  2002 1.629 -55 82 27 209 319 528                                
  2003 1.574 150 56 206 359 375 734                                
  2004 1.724 113 48 161 472 423 895                                
  2005 1.837 319 41 360 791 464 1.255                                
  2006 2.156 239 31 270 1.030 495 1.525                                
  2007 2.395 522 34 556 1.552 529 2.081                                
  2008 2.917 288 27 315 1.840 556 2.396                                
  2009 3.205 567 30 597 2.407 586 2.993                                
  2010 3.772 484 27 511 2.891 613 3.504                                
  2011 4.256 487 25 512 3.378 638 4.016                                
  2012 4.743 557 47 604 3.935 685 4.620                                
  2013 5.300 505 53 558 4.440 738 5.178                                
  2014 5.805 362 40 402 4.802 778 5.580                                
  2015 6.167 297 59 356 5.099 837 5.936                                
  2016 6.464 45 84 129 5.144 921 6.065                                
  2017 6.509 173 72 245 5.317 993 6.310                                
  2018 6.682 79 105 184 5.396 1.097 6.493                                
  2019 6.761 136 137 273 5.532 1.234 6.766                                
  2020 6.897                                            
  Totaal   5.532 1.234 6.766