Nederland                                
                                                 
    Evolutie per jaar Cumul          Evolutie vreemdelingen 1999-2009: 49.323        Belgwordingen 1999-2019: 6.483   Nieuwkomers 1999-2019: 55.806  
  Jaar op Vreem- Evol. Belg- Nieuw- Evol. Belg- Nieuw-          Evolutie vreemdelingen 2010-2019: 25.783        Belgwordingen 1999-2019: 10.185   Nieuwkomers 2010-2019: 35.968  
  01/01 delin- vreem- wor- komers- vreem- wor- komers-          Evolutie vreemdelingen 1999-2019: 75.106        Belgwordingen 1999-2019: 16.668   Nieuwkomers 1999-2019: 91.774  
    gen deling dingen saldo deling dingen saldo
 
                             
  1999 84.213 1.550 234 1.784 1.550 234 1.784                                
  2000 85.763 3.050 492 3.542 4.600 726 5.326                                
  2001 88.813 3.748 601 4.349 8.348 1.327 9.675                                
  2002 92.561 4.082 646 4.728 12.430 1.973 14.403                                
  2003 96.643 4.057 522 4.579 16.487 2.495 18.982                                
  2004 100.700 4.278 665 4.943 20.765 3.160 23.925                                
  2005 104.978 5.514 672 6.186 26.279 3.832 30.111                                
  2006 110.492 6.478 692 7.170 32.757 4.524 37.281                                
  2007 116.970 6.484 668 7.152 39.241 5.192 44.433                                
  2008 123.454 6.776 683 7.459 46.017 5.875 51.892                                
  2009 130.230 3.306 608 3.914 49.323 6.483 55.806                                
  2010 133.536 4.244 641 4.885 53.567 7.124 60.691                                
  2011 137.780 3.398 495 3.893 56.965 7.619 64.584                                
  2012 141.178 2.799 961 3.760 59.764 8.580 68.344                                
  2013 143.977 2.178 1.272 3.450 61.942 9.852 71.794                                
  2014 146.155 3.044 705 3.749 64.986 10.557 75.543                                
  2015 149.199 2.885 993 3.878 67.871 11.550 79.421                                
  2016 152.084 1.652 1.390 3.042 69.523 12.940 82.463                                
  2017 153.736 1.503 1.368 2.871 71.026 14.308 85.334                                
  2018 155.239 2.235 1.064 3.299 73.261 15.372 88.633                                
  2019 157.474 1.845 1.296 3.141 75.106 16.668 91.774                                
  2020 159.319                                            
  Totaal   75.106 16.668 91.774