BuG 281 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 31 augustus 2015
   
BuG 281 on-line                                     Printversie (13p)

Waarom Syriers niet naar grote steden trekken of er blijven,
steden zijn al herbevolkt, nu de kleinere steden en gemeenten.


Aantal woningen en bewoners volgens bouwjaar woningen
vergeleken met bevolkingsevolutie en migratieachtergrond na WO2,
en dit voor alle gemeenten in BelgiŽ, provincies, gewesten en BelgiŽ.

In hoeveel woningen zijn bewoners gedomicilieerd, van hoeveel
zijn de bewoners eigenaar of huurder, in hoeveel is er een CV?
Al deze info, in ťťn oogopslag met 6 grafieken per gemeente,
zie tabel:
Wooneenheden naar bouwjaar 19xx-2011gemeenten BelgiŽ
  
Voor wie rechtstreeks naar de concrete gemeente-info wil:
Keuzelijst grafieken:
Gemeenten, provincies, gewesten, BelgiŽ
Keuzelijst tabellen:   Gemeenten, provincies, gewesten, BelgiŽ

% Wooneenheden naar bouwjaar BelgiŽ (Bron: Census 2011)


1/4 van de huidige wooneenheden is gebouwd voor WO1,
13,5% tussen de 2 wereldoorlogen, 1/4 tussen 1945 en 1970,
samen dus een goede 60%, bijna 40% is gebouwd na 1970.

Update: Gemiddeld bouwjaar per gemeente - Hoe roder hoe recenter

Gemiddeld bouwjaar BelgiŽ 1957, Vlaams gewest 1964,
Brussels gewest 1947 en Waals gewest 1949. 
Kaartje on-line, met vergrotingsmogelijkheid   
Gemiddeld bouwjaar per gemeente (sorteerbaaar)
 
Rechtstreeks naar BuG 280
  
Maar eerst de gedachten zijn vrij, soms niet gespeend van ironie,
maar elke gelijkenis met de werkelijkheid is niet altijd zo bedoeld

De Gedachte 1. Voor wie het Zwarte Piet-advies van de Verenigde Naties er in extenso wil op nalezen samen met enige commentaar op hoe ťťn met De Afspraak en het Journaal hiervan verslag deed, zie Newsmonkey van 29/08/2015 Zwarte Piet, ook in BelgiŽ zonder koloniale ornamenten?

De Gedachte 2:
Bart De Wever opent de regelrechte aanval op de bestaanszekerheid van de bevolking door de vluchtelingen een apart statuut te geven en daarna hetzelfde te doen voor de veel talrijker nieuwkomers. De Wever manifesteert zich zo als de kampioen van de veranderingsafbraak, met steun van open-VLD op basis van een anti-Europees agenda, dat ook Schengen en de vrije verplaatsing van personen op de schop wil. Het nationalisme boven, ook al zit het (nog) in een Belgisch karkan. Schaam u meneer De Wever zeg Heimans in DM van 28/08/2015

De Gedachte 3: De nieuwe asielvragen zullen na inschrijving in Brussel in hogere mate onderdak vinden in kleinere steden en landelijke gemeenten, zo staat het in de sterren geschreven De historische piek van 100.000 in het wachtregister van 2003 zal allicht niet bereikt worden. In 2001 ving Brussel 39.391 asielvragers op, in 2015 nog 13.215, dus een reductie tot 1/3, maar dat is nog altijd 3 tot 4 x meer dan het Vlaams en Waals gewest in 2015. Maar intussen zijn in Brussel 210.768 inwoners bijgekomen. 2001 was ook een paar jaar na het dieptepunt van de ontvolking van Brussel, met dus veel vrijstaande woningen die allemaal om bewoning riepen. Die zijn intussen allemaal bewoond. Migratie en asiel richten zich naar plaatsen waar de bevolking daalt en woningen vrijkomen, en dat zijn voor de komende decennia kleinere steden en landelijke gemeenten.  Schilde, Zemst, Heist-Op-den-Berg, Aarschot, Tongeren, here we come.
   

Wachtregister Asiel 31/12/1996-2014

Bevolking

Evolutie Br

op 01/01/

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

Brussel

2001-2015

1997

7.424

5.845

7.083

20.352

950.597

 

1998

6.511

8.136

4.181

18.828

953.175

 

1999

11.939

17.438

4.119

33.496

954.460

 

2000

25.464

35.331

7.904

68.699

959.318

 

2001

37.704

39.285

11.397

88.386

964.405

 

2002

43.670

31.703

16.218

91.591

978.384

 

2003

42.761

34.855

18.061

95.677

992.041

 

2004

38.803

26.310

18.059

83.172

999.899

 

2005

41.780

28.592

20.547

90.919

1.006.749

 

2006

38.359

27.293

19.099

84.751

1.018.804

 

2007

34.096

20.806

17.137

72.039

1.031.215

 

2008

30.117

17.180

15.417

62.714

1.048.491

 

2009

26.967

13.997

13.895

54.859

1.068.532

 

2010

23.340

12.715

11.493

47.548

1.089.538

 

2011

22.471

13.151

10.690

46.312

1.119.088

 

2012

26.283

12.231

18.923

57.437

1.138.854

 

2013

27.555

13.100

22.054

62.709

1.154.635

 

2014

24.809

12.271

15.295

52.375

1.163.486

 

2015

18.157

13.215

15.739

47.118

1.175.173

210.768

 
Ook in het Vlaams gewest was er een piek van asielopvang in 2002 met 43.670 tegenover 18.157 op 01/01/2015. Het geeft maar aan dat asielopvang een elastiek is die gemakkelijk rekbaar is. Maar N-VA speelt ook nu weer het slaafje van het liberalisme, nu ook winst en commercie in de vluchtelingen opvang. Waar blijven de vakbonden, het middenveld om daar een stokje voor te steken. Dezelfde financiŽle, economische en politieke macht die verantwoordelijk is voor  de militaire interventies en zo aan de oorzaak liggen van de vluchtelingencrisis, willen nu goede zaken doen in de vluchtelingenopvang.
 
Nog aangeven dat de asielopvang in het verleden volgens 2 sleutels verliep: de helft van de hier geschetste opvang met een piek in 2003 gebeurde door overheidsinitiatief, dwz 1/4 langs Fedasil, 1/4 in de OCMW's met de LOI's (Lokale Opvang Initiatieven). 1/2, dus zegge en schrijve de helft gebeurde zonder enige tussenkomst van overheden, het waren asielzoekers 'die hun plan trokken' ook in de periode van de asielaanvraag. Zij zaten ook in het wachtregister omdat zij verplicht moesten ingeschreven zijn in het 'vijfde register' het wachtregister asiel bij de burgerlijke stand. Zal deze verdeling nu anders zijn, en is het geblaat over collectieve opvang geen gechargeerde poging om de profit te doen inbreken in dit deel van de non-profitsector, na hun 'overwinning' in de interneringszorg?

De Gedachte 4: We kunnen afspreken aan de 'Ontvoering van Europa' in Leuven, zo stelde ik voor aan TV-Brussel die vroeg om een interview. Europa was een Prinses van FeniciŽ, het huidige SyriŽ en Libanon. De Oppergod Zeus werd verliefd op haar en veranderde zich in een aantrekkelijke stier die haar ontvoerde en met haar zo de zee introk naar Kreta, waar hij gemeenschap had met haar en Europa een kind baarde, Minos met een nageslacht dat gans Europa bevolkte. Vandaar de naam Europa, volgens deze lezing van het verhaal dat vooral de culturele eenheid Europa-Midden-Oosten wil beklemtonen. De Romeinen voegden daar later het Mare Nostrum aan toe zodat in feite Afrika/Midden-Oosten en Europa ťťn grote cultureel-economische ruimte is, een frank, die nu pas goed begint te vallen bij de volkeren die gedurende eeuwen zijn leeggezogen of met oorlogen en bommen bestookt door het beschaafde Westen. Maar nu is de prinses Europa een oude dame die niet meer in voldoende nakomelingen kan voorzien en waar nu opnieuw een krachtige stier uit het Midden-Oosten en Afrika bevolkingen naar Europa brengt over zee om Europa opnieuw levenskrachtig te maken, zo legde ik de journaliste van TV-Brussel uit. Maar het regende en er was geen tijd voor het item. Voor de reportage zie Brussel Deze week 26/08/2015, en het interview op TV-Brussel 27/08/2015.

   De Ontvoering van Europa aan het Provinciehuis in Leuven  

De Ontvoering van Europa, het prachtige beeld van Vilvoordenaar Poot zou
op het rond punt aan het Schumanplein moeten staan, nu staat het weggestopt
met weinig publieke aanblik. Er Philippe van Parys eens over aanspreken.

De Gedachte 5: Als een zure tante goesting krijgt maak je je best uit de voeten. Voor wat hoort wat, wie wat krijgt moet geven, suikertantes, die behoren tot het verleden, ook al kregen die er veel voor terug. Rutten uit Aarschot en Dewael uit Tongeren. Aarschot met 0,6 vluchtelingen per 1.000 inwoners (Vlaanderen met 4, Antwerpen 8, Brussel met 11 per 1.000) en 5% inwoners met migratieachtergrond is een witte en goed afgeschermde enclave in Vlaanderen. Tongeren heeft 2 vluchtelingen per 1.000 inwoners en 10% met migratieachtergrond waarvan 2/3 uit Europese landen, Nederlanders op kop. Dorpse en kleinstedelijke mentaliteit om grootstedelijke politiek te bedrijven, dat is blijkbaar nog erger dan met grootstedelijke mentaliteit Europa en haar grensbeleid te ontmantelen..

 
BuG 280

Voor wie rechtstreeks naar de concrete gemeente-info wil:
Keuzelijst grafieken:
Gemeenten, provincies, gewesten, BelgiŽ
Keuzelijst tabellen:   Gemeenten, provincies, gewesten, BelgiŽ

 
Een mens moet toch iets doen om niet in ledigheid te vervallen, zoals de smid op het plaatje in Lussan schreef: Le paradis en fer, de duivel is niet ver weg in een smis of een vakantieverveling.

Beginpunt was de vraag van een bekende politicus uit Oostende of ik voor die kustgemeente kon nagaan/achterhalen wanneer de woningen in Oostende gebouwd waren. Die vraag interesseerde me al langer om voor de gemeenten na te gaan of er een verband was van de leegloop van de steden, de migratieachtergrond en de bouwactiviteit in een gemeente. En wat blijkt, dat de Census 2011 verregaand aan deze eerste vraag tegemoet komt. Zij hebben voor het eerst het 'kadaster' gekoppeld aan domicilie bv. zie de uitgebreide tabellen op de Site van de Census, zie onderdeel woningen met alle tabellen en sterke kaartjes.
 
Door het bouwjaar van de woningen te  verbinden met de bevolkingsevolutie en de evolutie van migratieachtergrond, zoals wij hierna zullen doen, kon nagegaan worden in welke mate een en ander samengaat. Of er 'verbanden' zijn en in welke richting, dat laten we aan het wijze oordeel van echte wetenschappers en journalisten.
 
1. Toelichting bij de tabellen
 
1.1. In de Census gaat het om de bevolking met inbegrip van asielzoekers
, conform aan de Europese richtlijn. Er kan aan herinnerd worden dat de Belgische statistieken ťn de sociale regelingen niet conform zijn aan de Europese regelgeving die bepaalt dat asielzoekers zowel statistisch als in sociale rechten gelijk dienen behandeld als alle andere burgers. Een klacht van asielzoekers tegen deze afwijking van de Europese regels zou zeker succes hebben. In Duitsland bv worden zij wel in de statistieken meegeteld ťn hebben ze dezelfde sociale rechten. Niet voor niets dat Duitsland en Merkel geliefd zijn bij de vluchtelingen. Maar Duitsland heeft (werk)volk nodig en die vluchtelingencrisis komt hen goed uit.
 
Beetje bij beetje geeft de Census, de 'Volkstelling' 2011 haar geheimen prijs. De site realo.be heeft er haar voordeel aan gedaan. Los van de hutsekluts dat ze maken van 'nationaliteit' en migratieachtergrond, laten ze een rijke bron van informatie gewoon maar liggen, nl de ouderdom van de huizen in elke gemeente, het aantal met Centrale Verwarming, door de eigenaar bewoond en ook of er iemand in gedomicilieerd is of niet. Daar past npdata dus nu een mouw aan.
 
1.2. De opmaak van een nieuw bestand met ťťn record per gemeente. Vooreerst is de informatie in de Censustabellen gespreid over 15 excelbladen en de belangrijkste info per gemeente gespreid over 11 records. Dat is dus moeilijk samen te brengen of als aparte onderdelen te exploiteren. Geen probleem om alle info netjes per gemeente op een record te plaatsen zodat, met de bekende 2 muisklikken alle info in duidelijke tabellen beschikbaar komt en er automatisch 6 grafieken worden aangemaakt per gemeente, provincie, gewest of rijk, zie
tabel: Wooneenheden naar bouwjaar 1945-2011gemeenten BelgiŽ. Nog aangeven dat dit alles in Excel 2003 wordt opgemaakt om ook alle gebruikers vanaf deze versie van dienst te zijn. Zoals altijd de gemeente selecteren en kopiŽren en plakken op het blad tabel-1 op de 5de rij.

1.3. Kadaster en domicilie aan elkaar gekoppeld. In feite heeft de Census 2011 gedetailleerd het kadaster in beeld gebracht en dan dit bestand gekoppeld aan dit van het rijksregister met de domicilies. Zo kon nagegaan hoeveel inwoners per 'wooneenheid' konden geregistreerd worden en vooral hoeveel van deze wooneenheden 'bewoond waren' dwz waar iemand een domicilie-adres had. Aan de kust en in studentensteden (veel) minder dan in een stad zonder toerisme of studenten. In migrantensteden, dat valt nogal mee, het aantal 'onbewoonde panden' dwz zonder dat er iemand gedomicilieerd is er beperkt(er) dan gemiddeld. Maar zoals gezegd, elkeen kan dit voor elke stad op een snelle, volledige en concrete manier nagaan in een unieke tabel die zich voegt naast alle andere reeds op gemeentelijk vlak gerealiseerd.

In de strijd om het cijfer en de statistiek staat BelgiŽ, mede dankzij npdata, nog altijd bovenaan, wat men er ook van mag zeggen naar aanleiding van de depreciatie van de 'Engelse' statistiek. BelgiŽ aan de top, en de administraties weten dat goed. Dat is tevens zo voor de archieven, die nog veel te weinig voor onderzoek aangesproken worden, zeker over WO2.

1.4. Definities, zie
Census - Huisvestingsregeling

Deze variabele betreft het geheel van de bevolking en beschouwt het type woonverblijf waarin een persoon verblijft op de referentiedatum, zo stelt het glossarium.
- De conventionele woningen zijn afzonderlijke constructies (omringd door muren en daken) en onafhankelijk (met een ingang direct naar de straat, een trap of de gang). In een appartement kunnen zich dus verschillen woningen, aangeduid met wooneenheden, bevinden
- De andere wooneenheden zijn barakken, caravans, windmolens en andere onderkomens die voor menselijke bewoning worden gebruikt ongeacht of zij daarvoor bestemd zijn.
- Collectieve woonverblijven zijn bewoond door collectieve huishoudens, zoals gedefinieerd in het Rijksregister.

1.5. Aard woningen: Voortgaande op de diverse indelingscriteria komt volgend overzicht tot stand. Dit is een printscreen van de indelingscriteria. In de tabel Wooneenheden naar bouwjaar 1945-2011gemeenten BelgiŽ kunnen al deze gegevens per bouwjaar gedetailleerd worden.

BelgiŽ - Aard Wooneenheden en aantal bewoners - 2011

 
Het onderscheid bewoonde en niet-bewoonde wooneenheden komt voort uit de al of niet aanwezigheid van gedomicilieerden in een wooneenheid. Verder is er het onderscheid of het voor bewoning bestemde gebouwen betreft of niet. Ten slotte kan onderscheid gemaakt naar aantal wooneenheden in een gebouw dwz of het aparte woningen betreft of woningen in een appartement waarbij onderscheid gemaakt worden tussen 2 en 3 of meer woningen in een gebouw. Tenslotte worden in de tabel alle percentages berekend, en ook het aantal bewoners per wooneenheid.

Voor BelgiŽ, gewesten, provincies en de 589 gemeenten kunnen in een wip alle gegevens geactiveerd in
1. Een samenvattende tabel
2. 6 grafieken, met ook de bevolkingsevolutie en migratieachtergrond (voor 120 gemeenten)
3. Alle andere gegevens in kleinere overzichtelijke tabellen.

1.6. De gehanteerde bouwperiodes. Voor elk van de onderscheiden wooncategorieŽn wordt het aantal woningen gegeven naar bouwjaar. We geven hier enkel het bouwjaar, maar in de tabel worden zowel aantallen als percentages in beeld gebracht.
 

Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Bewoners Woningen % Woningen
Vůůr 1919 2.551.914 1.254.727 23,5%
 1919-1945 1.517.594 715.491 13,4%
 1946 -1960 1.302.687 640.034 12,0%
1961-1970 1.179.143 643.584 12,0%
 1971-1980 1.359.870 742.173 13,9%
 1981-1990 859.371 414.598 7,7%
 1991-2000 1.121.900 483.773 9,0%
 2001-2005 470.772 205.384 3,8%
2006+ 493.660 228.692 4,3%
Geen informatie 3.007 21.736 0,4%
Totaal 10.859.918 5.350.192 100,0%

 
1.7. % woningen zonder domicilie-bewoning. Om een beeld in de tijd te geven van het bouwjaar van de wooneenheden en hierin een zekere vergelijkbaarheid te krijgen worden de jaren 1946 tot 1970 samengevoegd (periode van 25 jaar, vergelijkbaar met de 25 jaar tussen 1919 en 1945). Ook de jaren 1971 tot 1990 worden samengevoegd en 1991 tot 2011 zodat ook 2 periodes van 20 jaar een vergelijkbaarder overzicht geven.

 

14,4% van alle woningen zijn bewoond door wie er z'n domicilie niet heeft, het gaat dan om 2de woningen, 2de verblijven, studentenwoningen enz. Dit % is maar in beperkte mate afhankelijk van het bouwjaar. Vooral voor de kustgemeenten zijn dit zeer relevante gegevens. Behoudens Brugge (14,4% zonder domicilie) en Oostende (31,3% zonder) hebben de andere kustgemeenten tussen 50% en 70% woningen zonder domicilie. Een meerderheid van bewoners heeft er z'n domicilie niet en zij vallen dus ook buiten de politieke vertegenwoordiging terwijl ze toch een meerderheid van 50 tot 70% vormen.
 
1.8. Woningen volgens bouwjaar, voor en na een gesteld jaar

Als de woningen gecumuleerd worden volgens bouwjaar na 1919, 1945, 1970 en 1990 kan het aantal en % gemakkelijker gelezen worden: 76,5% van de wooneenheden zijn gebouwd na WO1, 2/3 na WO2, de helft na 1970 en 17,2%% na 1990.
   

 BelgiŽ 


In omgekeerde zin kan nagegaan hoeveel woningen voor 1991, 1945, 1970 1990 en 2011 gebouwd zijn: 1/4 voor 1919, goed 1/3 voor 1945, De helft voor 1970, 82,8% voor 1990. Uiteraard geeft het detail per gemeente, gewest, provincie grote verschillen te zien.

    BelgiŽ 


2. Bevolkingsevolutie, migratieachtergrond en bouwactiviteit na 1945

Het overzicht van het bouwjaar geeft uiteraard geen exact beeld van de werkelijke bouw van woningen doorheen de tijd. Maar het is er nu de beste meter of maatstaf voor. Nagegaan kan worden hoe de groei van de bevolking en van het woningpark samengaat. Of waar breuklijnen zitten of een vertraging of versnelling optreedt en dit met bevolkings- en migratiegegevens na WO2..

De bevolkingsevolutie wordt geÔndiceerd door het % cumulatieve groei, dwz dat de gecumuleerde bevolkingsevolutie uitgezet wordt als % tav het bevolkingsaantal in 1945. Daarmee wordt voor elk jaar duidelijk wat de positie van de bevolkingsevolutie is tav 1945, dwz dat ook bevolkingsafnames duidelijk worden die zelfs onder het niveau van 1945 zakken. Het was dus een unieke gelegenheid om (nog maar eens) tav deze bevolkingsevolutie de evolutie van migratieachtergrond te zetten. Ze kunnen  in ťťn blik afgemeten worden aan de evolutie van de besoonde gebouwen naar bouwjaar, zie verder de set van 6 grafieken. We nemen Antwerpen om dit (nog eens) te illustreren:
   

Antwerpen - 2011


De proef op de som. De bevolkingsafname is aanzetter/trigger en versneller/accelerator van immigratie. Voor wie daar nog aan twijfelt moet maar eens deze 10 steden onder ogen nemen, telkens in het kader van de set van 6 grafieken:. Antwerpen, Gent, Mechelen, Vilvoorde, Anderlecht, Brussel-stad Charleroi, Herstal, Luik, Verviers. De vertraging van de bouwactiviteit na 1970 is slechts een voorbode van nieuwe groei wanneer, na 3 ŗ 4 decennia immigratiegroei, de volgende generaties zich zullen settelen en ook zij hun opgebouwde vermogen, desgevallend aangevuld met dit in het thuisland zullen omzetten in nieuwe bouwactiviteit. De bouwsector doet er goed aan ook eens naar de demografie te kijken. Niet alleen zij trouwens.

Het wordt langs dit demografisch gegeven ook duidelijk dat het pas na drie decennia bevolkingsafname is dat de immigratie de bevolkingsdaling kan keren en dat pas in het 4de decennium, dank zij de gezinshereniging de bevolkingsopbouw wordt in- en doorgezet. Zonder gezinshereniging zou Antwerpen nog altijd een wegkwijnende stad zijn. Het xenofobe discours, ook van wetenschappers, over passieve en actieve migratie, volgmigratie, het ontbreken van hoogwaardige immigratie, uitkeringsmigratie enz ten spijt, is het dank zij de immigratie en vooral de gezinshereniging (zo bedoeld door de politici in de 50-tiger en 60tiger jaren) dat de steden in BelgiŽ hebben kunnen overleven en nu meer dan ooit levenskrachtig zijn. Dank zij de komende immigratie en een versterkte asielvraag zal ook de toekomst van de kleinere steden en landelijke gemeenten verzekerd worden.

3. Wat is dan de bouwactiviteit bij verlaging van de bevolking. Valt ze weg, vertraagt ze en in welke mate?

De evolutie van de woningbouw (geregistreerd dus vanuit de huidige bewoning) wordt op een gelijklopende wijze berekend. Ze wordt binnen de gekende periodes gedeeld door het aantal jaren in die periode. Zo wordt een % gecumuleerde woningen berekend tav 1945 met onderscheid of het woningen met en zonder domicilie betreft. Zo kan de bouwevolutie minstens visueel vergeleken worden met de bevolkingsevolutie. Het was moeilijker om deze in een tabel met verschillende % links en rechts van de grafiek in beeld te brengen. Heeft iemand hier een free-software voor? We geven hier de tabel voor Antwerpen.


Antwerpen

  


 


Door de bevolkingsdaling tussen 1970 en 2002 was er geen behoefte aan grote bouwactiviteit. Deze was er nog ondermeer van inwoners die, in het vooruitzicht van of na pensionering hun vermogen investeerden in nieuwbouw zodat naast de vrijkomende woningen door overlijdens en door Antwerpenaren die naar andere gemeenten verhuisden, hun huizen vrijkwamen en plaats boden aan de sterker wordende instroom van immigrante en/of hun families. De immigratie was pas in 2002 in staat om de bevolkingsdaling te keren en pas na 3 generaties om te zetten in een bevolkingsstijging, die zich vooralsnog niet vertaald heeft in een nieuwe bouwactiviteit, integendeel, in Antwerpen is deze nog verder afgezwakt. De boom voor de bouwactiviteit voor de nieuwe Antwerpenaars zal er zeker nog aankomen de komende decennia, dus niet getreurd Homans en Co die daarop een patent hebben, zoals bij Zwarte Piet.

4. Grafische overzichten - Rijk, provincies en selectie van gemeenten

Voor alle gemeenten kan men langs de tabel
Wooneenheden naar bouwjaar 1945-2011gemeenten BelgiŽ zelf de set van 6 grafieken en tabellen aanmaken. Maar omdat dit voor velen een moeilijke stap is of een brug te ver, hieronder langs een eenvoudige link de gegevens voor 120 gemeenten, provincies en gewesten, met de vergelijking migratieachtergrond. Langs 4.1 de set van 6 grafieken, langs 4.2 de overige tabelletjes.

4.1.
Bouwjaar woningen met evolutie bevolking en migratieachtergrond

Linken aanklikken en scherm sluiten om terug te keren

 

BelgiŽ

 

Vlaams gewest    Brussel Hoofdstedelijk Gewest  Waals Gewest

 

Provincies: Antwerpen - Vlaams-Brabant - Limburg - Oost-Vlaanderen - West-Vlaanderen -
 Brussels gewest - Henegouwen - Waals-Brabant - Luik - Namen - Luxemburg

 

Vlaams gewest: Aalst - Aarschot - Aartselaar - Antwerpen - Beringen - Beveren Boom - Brasschaat - Brecht - Brugge - Denderleeuw - Dendermonde - Edegem - Genk - Gent - Harelbeke - Hasselt - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - Oostende - Kortrijk - Leuven - Lier - Lokeren - Lommel - Maasmechelen - Mechelen - Menen - Ninove - Oostende - Oostkamp - Oudenaarde- Riemst - Roeselare - Ronse - Sint-Truiden - Temse - Tienen - Tongeren - Turnhout - Vilvoorde - Voeren - Vorselaar - Waregem - Willebroek - Zele - Zelzate

 

Kustgemeenten, zonder migratieachtergrond: Blankenberge - Bredene - Brugge - De Haan - De Panne - Knokke-Heist - Koksijde -Middelkerke - Nieuwpoort - Oostende
 

Gemeenten Brussels gewest: Anderlecht - Brussel-stad - Elsene - Etterbeek - Evere - Ganshoren - Jette - Koekelberg - Oudergem - Schaarbeek - Sint-Agatha-Berchem - Sint-Gillis - Sint-Jans-Molenbeek - Sint-Joost-Ten-Node - Sint-Lambrechts-Woluwe - Sint-Pieters-Woluwe - Ukkel - Vorst - Watermaal-Bosvoorde

 

Gemeenten Waals gewest: Aarlen - Aat - Bergen - Binche - Charleroi - Courcelles - Dison - Doornik - Eupen - Farciennes - Herstal - Hoei - La LouviŤre - Luik - Meix-devant-Virton - Morlanwelz - Namen - Nijvel - Quaregnon - Saint-Nicolas - Verviers

 

4.2. In het blad Tabel 2 worden enkele kenmerken van de woning opgelijst

Hieronder, bij wijze van voorbeeld, de tabellen voor BelgiŽ.  Langs onderstaande linken worden de tabellen in een apart scherm zichtbaar voor een 120-tal gemeenten, gewesten en provincies.  In de algemene tabel
Wooneenheden naar bouwjaar 1945-2011gemeenten BelgiŽ kunnen alle details gevonden worden naar bouwjaar en naar aard van bewoning, dwz met of zonder domicilie. Daar gaan we hier verder niet op in.

In deze tabellen is het aantal zonder informatie weggelaten om de percentages te berekenen. Dit aantal is met 0,4% van de totale woningen erg beperkt en heeft geen invloed op de bekomen resultaten.

4.2.1. Woningen en aantal bewoners met detail naar bouwjaar
  

Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
 Vůůr 1919 1.254.727 23,5% 2.551.914 23,5%
 1919-1945 715.491 13,4% 1.517.594 14,0%
 1946 -1960 640.034 12,0% 1.302.687 12,0%
 1961-1970 643.584 12,1% 1.179.143 10,9%
 1971-1980 742.173 13,9% 1.359.870 12,5%
 1981-1990 414.598 7,8% 859.371 7,9%
 1991-2000 483.773 9,1% 1.121.900 10,3%
 2001-2005 205.384 3,9% 470.772 4,3%
 2006-2011 228.692 4,3% 493.660 4,5%
Totaal 5.328.456 100,0% 10.856.911 100,0%


4.2.2. Woningen gebouwd voor en na een gesteld jaar
  

Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
 Vůůr 1919 1919 23,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 37,0% 1.919 76,5%
 1946 -1960 1960 49,0% 1.946 63,0%
 1961-1970 1970 61,1% 1.961 51,0%
 1971-1980 1980 75,0% 1.971 38,9%
 1981-1990 1990 82,8% 1.981 25,0%
 1991-2000 2000 91,9% 1.991 17,2%
 2001-2005 2005 95,7% 2.001 8,1%
 2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,3%


4.2.3. % woningen waar men z'n domicilie niet heeft, aantal per woning, % collectief
   

 % zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning  zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 14,4% 2,4 2,4% 1,3%

Vooral in de kustgemeenten, op Oostende na, zijn er meer woningen zonder domicilie dan met. Het gaat dan vooral om 2de verblijven. Ook in studentensteden, of bepaalde gemeenten in de Ardennen zijn er veel 'niet bewoonde woningen' zoals de census woningen zonder domicilie noemt. Het detail van woningen zonder domicilie naar bouwjaar bv kan in de algemene tabel verder geŽxploreerd worden: Wooneenheden naar bouwjaar 1945-2011gemeenten BelgiŽ.

Voor de kuststeden hierbij nog de link naar de grafieken: Blankenberge - Bredene - Brugge - De Haan - De Panne - Knokke-Heist - Koksijde -Middelkerke - Nieuwpoort - Oostende en de link naar de tabelletjes-info: Blankenberge - Bredene - Brugge - De Haan - De Panne - Knokke-Heist - Koksijde -Middelkerke - Nieuwpoort - Oostende
 
4.2.4. Eigenaarschap: 2/3 van de woningen wordt bewoond door de eigenaar.
 

 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 2.964.165 65,4% 7.593.556 69,7%
Huurwoning 1.555.993 34,4% 3.162.880 29,0%
And/Collectief 8.971 0,2% 140.720 1,3%
Totaal 4.529.129 100,0% 10.897.156 100,0%


4.2.5. Met of zonder Centrale Verwarming: 86% van de woningen heeft Centrale Verwarming
   

Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011
  Woningen % met CV
Centr. Verwarm. 3.446.765 85,9%
Geen CV 566.116 14,1%
Totaal 4.012.881 100,0%

 
4.2.6. Aantal kamers : Een kamer heeft een oppervlakte van minstens 4 m2
 

Aantal  en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 36.813 0,8% 1 100,0%
2 kamers 89.672 2,1% 2 99,2%
3 kamers 273.791 6,3% 3 97,1%
4 kamers 732.246 16,9% 4 90,8%
5 kamers 1.051.208 24,3% 5 73,9%
6 kamers 965.680 22,3% 6 49,6%
7 kamers 566.728 13,1% 7 27,3%
8 kamers + 615.302 14,2% 8 of meer 14,2%
Totaal 4.331.440 100,0%    

4.3. De andere gegevens voor een selectie van gemeenten, provincies, gewest
 

Tabellen met beschikbare informatie over de wooneenheden 2011

Linken aanklikken en scherm sluiten om terug te keren

 

BelgiŽ

 

Vlaams gewest    Brussel Hoofdstedelijk Gewest  Waals Gewest

 

Provincies: Antwerpen - Vlaams-Brabant - Limburg - Oost-Vlaanderen - West-Vlaanderen -
 Brussels gewest - Henegouwen - Waals-Brabant - Luik - Namen - Luxemburg

 

Vlaams gewest: Aalst - Aarschot - Aartselaar - Antwerpen - Beringen - Beveren Boom - Brasschaat - Brecht - Brugge - Denderleeuw - Dendermonde - Edegem - Genk - Gent - Harelbeke - Hasselt - Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren - Oostende - Kortrijk - Leuven - Lier - Lokeren - Lommel - Maasmechelen - Mechelen - Menen - Ninove - Oostende - Oostkamp - Oudenaarde- Riemst - Roeselare - Ronse - Sint-Truiden - Temse - Tienen - Tongeren - Turnhout - Vilvoorde - Voeren - Vorselaar - Waregem - Willebroek - Zele - Zelzate

 

Kustgemeenten: Blankenberge - Bredene - Brugge - De Haan - De Panne - Knokke-Heist - Koksijde -Middelkerke - Nieuwpoort - Oostende
 

Gemeenten Brussels gewest: Anderlecht - Brussel-stad - Elsene - Etterbeek - Evere - Ganshoren - Jette - Koekelberg - Oudergem - Schaarbeek - Sint-Agatha-Berchem - Sint-Gillis - Sint-Jans-Molenbeek - Sint-Joost-Ten-Node - Sint-Lambrechts-Woluwe - Sint-Pieters-Woluwe - Ukkel - Vorst - Watermaal-Bosvoorde

 

Gemeenten Waals gewest: Aarlen - Aat - Bergen - Binche - Charleroi - Courcelles - Dison - Doornik - Eupen - Farciennes - Herstal - Hoei - La LouviŤre - Luik - Meix-devant-Virton - Morlanwelz - Namen - Nijvel - Quaregnon - Saint-Nicolas - Verviers

  
5. Slotoverwegingen

Het meeste materiaal voor deze BuG was gereed na m'n vakantie, een mens moet toch ergens z'n tijd mee verdrijven. De actualiteit en de herdenkingen zorgden ervoor dat deze 'vakantiebug' is blijven liggen en een beetje heeft kunnen rijpen. Het is m'n huiswerk dat op de valreep op 31/08 is klaar geraakt. Er ligt trouwens bij dit nieuwe schooljaar nog zoveel materiaal gereed om up te daten dat ik er niet moet aan denken, maar vooral geen stress, elke BuG komt er zonder forceren en zonder deadline.
 
Deze BuG en het basismateriaal geeft vele mogelijkheden tot valoriseren, tot verdere bewerkingen, tot maken van lijsten, kaartjes en wat al meer. Met dank aan de noeste arbeid van wie de Census 2011 opmaken en publiceren. Maar veel waardevol werk verdwijnt quasi definitief in de kast, en nu op de servers en de pc's. Maar met dit woningdeel, zeker in vergelijking met de bevolkingsevolutie en de evolutie migratieachtergrond wordt het een krachtig instrument om de werkelijkheid te begrijpen en vooruit te zien naar de toekomst.

Charleroi

 
Vooral de vaststelling dat bijna de helft van de huidige woningen in Henegouwen, 53,3% in Charleroi dateren van voor WO1 is toch wel een choquerende vaststelling. Ook dat in Charleroi maar 16,0% van de huidige bewoonde woningen na 1970 gebouwd is.

In Sint Gillis Brussel wonen de huidige bewoners nog voor 74% in huizen gebouwd voor de 1ste wereldoorlog.


Sint-Gillis

 
Maar even confronterend is de vaststelling dat bijna 2/3 van de Brusselaars hun woning huren, tegenover 29,3% in het Vlaams gewest en 24,3% in het Waals gewest. De Brusselse inwoners, waar de armoede al erg groot is, dragen zo bij tot de vermogenswinst van vele burgers die quasi belastingvrij dit inkomen kunnen oppotten. Wanneer een hogere belasting op het inkomen langs huur, dan heeft iedereen er nog wat aan. Ook de verhuurders.
 

 Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
 Brussels
gewest
Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 183.606 37,9% 479.407 42,6%
Huurwoning 299.609 61,9% 636.975 56,5%
And/Collectief 843 0,2% 10.178 0,9%
Totaal 484.058 100,0% 1.126.560 100,0%

  
En wie de cijfers en grafieken wil exploreren zal nog meer schokkende of verrassende vaststellingen doen. In Antwerpen zijn er ook maar 26,3% nieuwe woningen na 1970 gebouwd, dus de laatste 45 jaar. Het is een teken van de drastische ontvolking waarvan Antwerpen het voorwerp geweest is, Zwarte Zondag in 1991 was in feite een wanhopige roep om een oplossing voor deze bevolkingsdaling, die evenwel zonder immigratie niet meer te realiseren was. Hetgeen nu ook het geval is met Pegida, Hongarije, en extreem rechtse bewegingen of politiek in vooral Oost-Europese landen die allemaal voor een alsmaar versterkende bevolkingsdaling staan. Zij slaken wanhopige kreten die in feite mee de ruimte vrij te maken voor asiel en migratie, En Pegida Heist-op-den-Berg ontsnapt daar ook niet aan. De onheilsprofeten zijn dikwijls een teken voorafgaand aan het heil, niet dat van Hitler, waar sommigen nog met heimwee aan terugdenken, maar als toestand waarin je je gelukkig voelt en al je wensen vervuld zijn, zie Nederlandse encyclopedie on-line.
 
Nu de grotere steden hun bevolkingsdaling hebben omgezet in een stijging de laatste vijftien jaar, is het  de beurt is aan kleinere steden en landelijke gemeenten om hun bevolkingsstabilisatie en daling langs asiel en immigratie te counteren. Zij kunnen in tabel
Wooneenheden naar bouwjaar 1945-2011gemeenten BelgiŽ nagaan of zij tot de gelukkigen behoren.
 
Jan Hertogen, socioloog