11005 Boom
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 1.513 18,7% 3.232 19,2%
 1919-1945 1.644 20,3% 3.925 23,3%
 1946 -1960 1.033 12,7% 2.188 13,0%
1961-1970 894 11,0% 1.759 10,5%
 1971-1980 970 12,0% 1.475 8,8%
 1981-1990 236 2,9% 552 3,3%
 1991-2000 1.173 14,5% 2.323 13,8%
 2001-2005 361 4,5% 765 4,5%
2006-2011 285 3,5% 610 3,6%
Totaal 8.109 100,0% 16.829 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 18,7% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 38,9% 1.919 81,3%
 1946 -1960 1960 51,7% 1.946 61,1%
1961-1970 1970 62,7% 1.961 48,3%
 1971-1980 1980 74,7% 1.971 37,3%
 1981-1990 1990 77,6% 1.981 25,3%
 1991-2000 2000 92,0% 1.991 22,4%
 2001-2005 2005 96,5% 2.001 8,0%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,5%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,9% 2,3 1,2% 1,2%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 4.854 67,2% 12.340 72,6%
Huurwoning 2.359 32,7% 4.453 26,2%
And/Collectief 5 0,1% 204 1,2%
Totaal 7.218 100,0% 16.997 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 5.470 83,5%    
Geen CV 1.084 16,5%    
Totaal 6.554 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 21 0,3% 1 100,0%
2 kamers 116 1,6% 2 99,7%
3 kamers 659 9,4% 3 98,1%
4 kamers 1.811 25,8% 4 88,7%
5 kamers 1.995 28,4% 5 62,9%
6 kamers 1.279 18,2% 6 34,6%
7 kamers 615 8,7% 7 16,4%
8 kamers + 537 7,6% 8 of meer 7,6%
Totaal 7.033 100,0%