24107 Tienen
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 4.028 25,0% 7.609 23,5%
 1919-1945 2.959 18,4% 6.438 19,9%
 1946 -1960 2.200 13,6% 4.575 14,2%
1961-1970 1.798 11,2% 3.129 9,7%
 1971-1980 2.072 12,9% 3.811 11,8%
 1981-1990 736 4,6% 1.703 5,3%
 1991-2000 1.335 8,3% 2.995 9,3%
 2001-2005 399 2,5% 860 2,7%
2006-2011 592 3,7% 1.206 3,7%
Totaal 16.119 100,0% 32.326 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 25,0% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 43,3% 1.919 75,0%
 1946 -1960 1960 57,0% 1.946 56,7%
1961-1970 1970 68,1% 1.961 43,0%
 1971-1980 1980 81,0% 1.971 31,9%
 1981-1990 1990 85,6% 1.981 19,0%
 1991-2000 2000 93,9% 1.991 14,4%
 2001-2005 2005 96,3% 2.001 6,1%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 3,7%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 11,3% 2,3 2,1% 1,4%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 10.231 72,1% 24.284 74,7%
Huurwoning 3.930 27,7% 7.771 23,9%
And/Collectief 38 0,3% 468 1,4%
Totaal 14.199 100,0% 32.523 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 10.923 84,6%    
Geen CV 1.991 15,4%    
Totaal 12.914 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 67 0,5% 1 100,0%
2 kamers 193 1,4% 2 99,5%
3 kamers 426 3,1% 3 98,1%
4 kamers 2.309 16,7% 4 95,0%
5 kamers 3.856 28,0% 5 78,3%
6 kamers 3.493 25,3% 6 50,3%
7 kamers 1.739 12,6% 7 25,0%
8 kamers + 1.703 12,4% 8 of meer 12,4%
Totaal 13.786 100,0%