23088 Vilvoorde
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 2.788 15,9% 7.220 18,0%
 1919-1945 3.515 20,1% 8.356 20,8%
 1946 -1960 3.037 17,4% 6.942 17,3%
1961-1970 2.338 13,4% 4.882 12,1%
 1971-1980 1.432 8,2% 2.619 6,5%
 1981-1990 1.137 6,5% 2.676 6,7%
 1991-2000 1.659 9,5% 4.183 10,4%
 2001-2005 722 4,1% 1.673 4,2%
2006-2011 854 4,9% 1.651 4,1%
Totaal 17.482 100,0% 40.202 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 15,9% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 36,1% 1.919 84,1%
 1946 -1960 1960 53,4% 1.946 63,9%
1961-1970 1970 66,8% 1.961 46,6%
 1971-1980 1980 75,0% 1.971 33,2%
 1981-1990 1990 81,5% 1.981 25,0%
 1991-2000 2000 91,0% 1.991 18,5%
 2001-2005 2005 95,1% 2.001 9,0%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,9%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,7% 2,6 1,7% 0,8%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 10.549 67,8% 29.023 71,9%
Huurwoning 4.988 32,1% 10.990 27,2%
And/Collectief 14 0,1% 341 0,8%
Totaal 15.551 100,0% 40.354 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 12.174 87,6%    
Geen CV 1.730 12,4%    
Totaal 13.904 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 148 1,0% 1 100,0%
2 kamers 187 1,3% 2 99,0%
3 kamers 829 5,6% 3 97,8%
4 kamers 2.920 19,6% 4 92,2%
5 kamers 3.993 26,8% 5 72,6%
6 kamers 3.162 21,2% 6 45,8%
7 kamers 1.965 13,2% 7 24,6%
8 kamers + 1.700 11,4% 8 of meer 11,4%
Totaal 14.904 100,0%