52011 Charleroi
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 54.915 53,2% 112.010 55,5%
 1919-1945 10.652 10,3% 22.116 11,0%
 1946 -1960 11.580 11,2% 21.844 10,8%
1961-1970 9.535 9,2% 16.585 8,2%
 1971-1980 8.340 8,1% 13.850 6,9%
 1981-1990 3.248 3,1% 5.923 2,9%
 1991-2000 2.221 2,2% 4.611 2,3%
 2001-2005 1.172 1,1% 2.185 1,1%
2006-2011 1.518 1,5% 2.811 1,4%
Totaal 103.181 100,0% 201.935 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 53,2% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 63,5% 1.919 46,8%
 1946 -1960 1960 74,8% 1.946 36,5%
1961-1970 1970 84,0% 1.961 25,2%
 1971-1980 1980 92,1% 1.971 16,0%
 1981-1990 1990 95,2% 1.981 7,9%
 1991-2000 2000 97,4% 1.991 4,8%
 2001-2005 2005 98,5% 2.001 2,6%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,5%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 12,4% 2,2 2,6% 1,1%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 49.028 54,9% 119.528 59,4%
Huurwoning 40.168 45,0% 79.646 39,6%
And/Collectief 80 0,1% 2.190 1,1%
Totaal 89.276 100,0% 201.364 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 55.986 74,1%    
Geen CV 19.550 25,9%    
Totaal 75.536 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 1.868 2,2% 1 100,0%
2 kamers 2.680 3,2% 2 97,8%
3 kamers 5.804 6,9% 3 94,6%
4 kamers 15.861 18,9% 4 87,6%
5 kamers 22.359 26,7% 5 68,7%
6 kamers 18.870 22,5% 6 42,0%
7 kamers 8.527 10,2% 7 19,5%
8 kamers + 7.848 9,4% 8 of meer 9,4%
Totaal 83.817 100,0%