73109 Voeren
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 650 31,6% 1.155 27,8%
 1919-1945 391 19,0% 790 19,0%
 1946 -1960 186 9,0% 337 8,1%
1961-1970 219 10,6% 431 10,4%
 1971-1980 189 9,2% 379 9,1%
 1981-1990 172 8,4% 417 10,0%
 1991-2000 175 8,5% 442 10,6%
 2001-2005 42 2,0% 109 2,6%
2006-2011 34 1,7% 98 2,4%
Totaal 2.058 100,0% 4.158 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 31,6% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 50,6% 1.919 68,4%
 1946 -1960 1960 59,6% 1.946 49,4%
1961-1970 1970 70,3% 1.961 40,4%
 1971-1980 1980 79,4% 1.971 29,7%
 1981-1990 1990 87,8% 1.981 20,6%
 1991-2000 2000 96,3% 1.991 12,2%
 2001-2005 2005 98,3% 2.001 3,7%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 1,7%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 20,4% 2,5 1,4% 1,0%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 1.082 73,8% 2.865 76,5%
Huurwoning 383 26,1% 840 22,4%
And/Collectief 1 0,1% 42 1,1%
Totaal 1.466 100,0% 3.747 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 1.014 99,2%    
Geen CV 8 0,8%    
Totaal 1.022 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 4 0,3% 1 100,0%
2 kamers 13 1,0% 2 99,7%
3 kamers 36 2,7% 3 98,7%
4 kamers 128 9,5% 4 96,1%
5 kamers 228 17,0% 5 86,5%
6 kamers 341 25,4% 6 69,5%
7 kamers 276 20,6% 7 44,1%
8 kamers + 316 23,5% 8 of meer 23,5%
Totaal 1.342 100,0%