43018 Zelzate
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 561 9,4% 1.103 9,0%
 1919-1945 1.159 19,3% 2.358 19,3%
 1946 -1960 664 11,1% 1.370 11,2%
1961-1970 1.605 26,8% 3.173 26,0%
 1971-1980 827 13,8% 1.541 12,6%
 1981-1990 356 5,9% 764 6,3%
 1991-2000 429 7,2% 1.056 8,6%
 2001-2005 125 2,1% 336 2,7%
2006-2011 268 4,5% 518 4,2%
Totaal 5.994 100,0% 12.219 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 9,4% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 28,7% 1.919 90,6%
 1946 -1960 1960 39,8% 1.946 71,3%
1961-1970 1970 66,5% 1.961 60,2%
 1971-1980 1980 80,3% 1.971 33,5%
 1981-1990 1990 86,3% 1.981 19,7%
 1991-2000 2000 93,4% 1.991 13,7%
 2001-2005 2005 95,5% 2.001 6,6%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,5%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,1% 2,3 1,2% 2,9%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 3.388 63,1% 8.247 65,8%
Huurwoning 1.979 36,8% 3.923 31,3%
And/Collectief 6 0,1% 359 2,9%
Totaal 5.373 100,0% 12.529 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 3.871 77,9%    
Geen CV 1.098 22,1%    
Totaal 4.969 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 19 0,4% 1 100,0%
2 kamers 69 1,3% 2 99,6%
3 kamers 186 3,6% 3 98,3%
4 kamers 676 13,0% 4 94,7%
5 kamers 1.548 29,7% 5 81,8%
6 kamers 1.476 28,3% 6 52,1%
7 kamers 736 14,1% 7 23,7%
8 kamers + 500 9,6% 8 of meer 9,6%
Totaal 5.210 100,0%