62093 Saint-Nicolas
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 4.090 38,3% 8.960 38,8%
 1919-1945 1.646 15,4% 3.637 15,8%
 1946 -1960 1.552 14,5% 3.280 14,2%
1961-1970 1.144 10,7% 2.357 10,2%
 1971-1980 1.139 10,7% 2.372 10,3%
 1981-1990 433 4,1% 907 3,9%
 1991-2000 288 2,7% 647 2,8%
 2001-2005 146 1,4% 412 1,8%
2006-2011 242 2,3% 509 2,2%
Totaal 10.680 100,0% 23.081 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 38,3% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 53,7% 1.919 61,7%
 1946 -1960 1960 68,2% 1.946 46,3%
1961-1970 1970 79,0% 1.961 31,8%
 1971-1980 1980 89,6% 1.971 21,0%
 1981-1990 1990 93,7% 1.981 10,4%
 1991-2000 2000 96,4% 1.991 6,3%
 2001-2005 2005 97,7% 2.001 3,6%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 2,3%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 10,1% 2,4 2,7% 0,6%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 6.067 63,6% 15.376 66,7%
Huurwoning 3.460 36,3% 7.526 32,7%
And/Collectief 6 0,1% 144 0,6%
Totaal 9.533 100,0% 23.046 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 6.738 80,3%    
Geen CV 1.657 19,7%    
Totaal 8.395 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 17 0,2% 1 100,0%
2 kamers 138 1,5% 2 99,8%
3 kamers 491 5,4% 3 98,3%
4 kamers 1.843 20,2% 4 92,9%
5 kamers 2.963 32,4% 5 72,8%
6 kamers 2.077 22,7% 6 40,4%
7 kamers 855 9,3% 7 17,7%
8 kamers + 761 8,3% 8 of meer 8,3%
Totaal 9.145 100,0%