35011 Middelkerke
Niet aangegeven is niet inbegrepen in aantal en %-berekening
         
Woningen naar bouwjaar en bewoners - 2011
Bouwjaar  Woningen % Woningen Bewoners % Bewoners
Vr 1919 1.139 3,5% 1.893 10,1%
 1919-1945 1.661 5,2% 2.476 13,2%
 1946 -1960 2.165 6,7% 1.593 8,5%
1961-1970 5.947 18,5% 2.716 14,5%
 1971-1980 8.662 26,9% 2.483 13,2%
 1981-1990 5.803 18,0% 1.624 8,7%
 1991-2000 3.747 11,7% 3.010 16,1%
 2001-2005 1.562 4,9% 1.480 7,9%
2006-2011 1.476 4,6% 1.465 7,8%
Totaal 32.162 100,0% 18.740 100,0%
         
Woningen naar bouwjaar voor en na jaartal
Bouwjaar  Jaar % Voor Jaar % Na
Vr 1919 1919 3,5% Begin 100,0%
 1919-1945 1945 8,7% 1.919 96,5%
 1946 -1960 1960 15,4% 1.946 91,3%
1961-1970 1970 33,9% 1.961 84,6%
 1971-1980 1980 60,9% 1.971 66,1%
 1981-1990 1990 78,9% 1.981 39,1%
 1991-2000 2000 90,6% 1.991 21,1%
 2001-2005 2005 95,4% 2.001 9,4%
2006-2011 2011 100,0% 2.006 4,6%
         
% zonder domicilie, aantal/domicilie, % niet voor wonen, collectief
  Woning zon-der domicilie Aantal per woning % niet voor wonen % andere/ collectief
Waarde 71,3% 2,0 7,6% 0,8%
         
Eigendom woningen en bewoning, aantal en % - 2011
  Woningen % Woning eigendom Bewoning % Bewon. eigendom
Door eigenaar 6.138 66,9% 13.351 71,3%
Huurwoning 3.022 32,9% 5.227 27,9%
And/Collectief 12 0,1% 148 0,8%
Totaal 9.172 100,0% 18.726 100,0%
         
Met of zonder Centr. Verwarm. - 2011    
  Woningen % met CV    
Centr. Verwarm. 7.141 86,8%    
Geen CV 1.082 13,2%    
Totaal 8.223 100,0%    
         
Aantal en % kamers, en minstens x kamers - 2011
  Aantal % Minstens %
1 kamer 338 3,8% 1 100,0%
2 kamers 564 6,3% 2 96,2%
3 kamers 1.287 14,5% 3 89,9%
4 kamers 1.773 19,9% 4 75,4%
5 kamers 1.819 20,4% 5 55,5%
6 kamers 1.570 17,7% 6 35,0%
7 kamers 736 8,3% 7 17,4%
8 kamers + 808 9,1% 8 of meer 9,1%
Totaal 8.895 100,0%